Google разработвa изкуствен интелект

В рамките на проекта е създадена най-голямата изкуствена невронна мрежа, която се състои от 16 000 процесора

Преди няколко години учени от Google започнаха работа по създаване на симулатор на човешкия мозък. В рамките на проекта беше създадена най-голямата изкуствена невронна мрежа, която се състои от 16 000 процесора. Една от нейните първи задачи, е търсенето на видео с участието на котки.

За целта високотехнологичната мрежа предварително е анализирала огромно количество изображения, за да се научи да различава тези животни от останалите. “Ние не сме инструктирали системата, тя сама си е създала концепцията за котка”, - разказва участник в проекта. Учените отбелязват, че създаденият от тях изкуствен интелект е показал резултати, надхвърлящ и най-смелите им очаквания.

Изследванията демонстрират нови възможности, които се откриват за намаляване на цената на изчислителните мощности. Това на свой ред отваря нови перспективи в развитието на машинното зрение, както и на машинния превод. По този начин Google може да използва получените резултати, за да повиши ефективността на своите услуги.

Коментари: 0