Химическата ни промишленост устоява на кризата

Въпреки това съществува опасност от закриване на производства, алармираха от БСК

Българската химическа промишленост е един от малкото сектори, които устояват сравнително успешно на пазарните сътресения. Това заяви Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара по време на среща с Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) и Българската камара на химическата промишленост.

Въпреки това и в този сектор не липсват проблеми, включително опасността от закриване на производства във връзка с изискванията за намаляване на вредните емисии (СО2), посочи Данев. Същ така необходимостта от повече инвестиции в нови технологии и иновации, дълбочинна преработка на суровините, усъвършенстване на човешките ресурси, реализация на нови пазари и др.

Той подчерта, че с изключение на общата макроикономическа стабилност, на микроо ниво съществуват множество проблеми в българската икономика, породени най-вече от световната икономическа криза.

В резултат от разговора бе договорено през юни тази година в Брюксел да бъде организирана среща между CEFIC и българските евродепутати. На нея ще бъдат представени някои актуални проблеми от българската и европейската химическа индустрия.

Коментари: 0