Хората ще могат да съдят енергото за изживян стрес

Върховния касационен съд определи, че може да се иска обезщетение за неимуществени вреди, причинени от спиране на електрозахранването

228 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

При незаконно спиране на ток потребителите вече могат да търсят обезщетение не само имуществени, но и неимуществени вреди - т.е. да претендират за обезщетение за изживения стрес, неудобства и уплах, пише "Сега". Това става ясно от тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Поводът за съдебния акт стана противоречивата практика на съдилищата по договори за електроснабдяване. Години наред има множество дела срещу енергоснабдителни дружества, които са си позволили да прекъснат тока в нарушение на общи условия и индивидуални договори с клиенти. В тези спорове едни съдилища приемат тезата, че могат да се търсят само имуществени вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи. Други обаче смятат, че могат да се търсят и неимуществени, но само в случаи на т.нар. непозволено увреждане. Това означава задължително да се докаже виновно неизпълнение на договора от страна на енергото или на неговите служители. Иначе обезщетение не се присъжда.

Именно заради тази противоречивост цели две колегии на Върховния касационен съд - гражданската и търговската, бяха призовани да уеднаквят съдебната практика.

Пред тях бяха изложени и примери, в които идентични случаи са се решавали различно и дори противоположно. Например Пловдивският апелативен съд е присъдил по 2000 лв. обезщетение заради претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на служители на дружеството, изразяващи се в прекъсване на електроенергията в дома на клиенти за период от 4 месеца. Цитират се обаче други съдебни решения, включително и на състави от самия ВКС, които в такива случаи присъждат само преките, имуществените вреди от признато за незаконно спиране на ток.

Подкрепи Economic.bg