И „Трейс” ще изкупува собствени акции

Компанията дава до 5 лв. за своите ценни книги

224 ~ 1 мин. четене

„Трейс Груп Холд” ще е поредната публична компания, която започва да изкупува собствени акции.  С решение на Съвета на директорите на дружеството, инфраструктурната компания ще изкупи до 500 000 свои акции, което се равнява на 2.07% от капитала й.  Началната дата на обратното изкупуване е  5 септември 2012 г. Минимална цена на обратно изкупуване  е 2,50 лв., а максимална – 5 лв. Последната цена на затваряне на акциите на дружеството, търгувани на официален пазар на БФБ, е 3.84 лв.

Срокът за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции  е до 6 месеца, считано от 5 септември 2012 г.

В случай на изчерпване на определеното количество акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока . Съветът на директорите е  избрал „Капман” за посредник по  обратното изкупуването.

Решението на СД в „Трейс” идва близо 3 години, след като акционерите в компанията одобриха подобно решение.  В разгара на финансовата криза през 2009 г. няколко от водещите български компании предприеха мярката, в опит да запазят цената на акциите си и да активизират търговията с тях.

„Стара планина холд” и дъщерното и „Хидравлични елементи и системи” приключиха бързо с обратното изкупуване. Други обаче като „Монбат” продължават и в момента. В процес по изкупуване на акции е и „Софарма”, макар фармацевтичната компания да се включи по-късно в този процес.

Подкрепи Economic.bg