Икономическият ръст достига 4.5% след 3 години

БВП ще ускори повишението си до 1.7% през 2013 г., прогнозират от УниКредит Булбанк

Икономическият ръст ще достига 4-4.5%, но след поне три години. Това прогнозира Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. По думите му това е дългосрочният потенциал за растеж на икономиката.

Брутният вътрешен продукт (БВП) ще ускори повишението си до 1.7% през 2013 г. спрямо очакван ръст от 0.7% през тази година, сочат прогнозите на УниКредит Булбанк. Главният икономист на банката е убеден, че процесът на възстановяване ще продължи да набира скорост през 2013 г. За разлика от последните три години, когато основно износът подкрепяше възстановяването на икономиката, то в момента домакинствата се превърнаха в сектора с основен принос. "Домакинствата, които отлагаха покупки през последните 4 години, започват да увеличават потребителските си разходи", показват наблюденията на Кристофор Павлов. Анализи сочат, че лошите кредити на домакинствата вече достигнаха най-високата си точка. В същото време стабилизирането на цените на жилищата се очаква да доведе до ръст на кредитирането.

Кристофор Павлов обясни, че възстановяването на заетостта ще изисква повече време. Той изрази опасения, че остават нерешени проблемите с младежката безработица, безработицата след хората на възраст над 54 години и високия дял на трайно обезкуражените.

Индивидуалното потребление през 2013 г. ще се повиши с малко под 3%. Това ще добави 2 процентни пункта към растежа на БВП. Затова ще помогнат увеличенията на минималната работна заплата и пенсиите.

В сравнение с домакинствата корпоративният сектор се възстановява по-бавно. Основната причина за това са неустойчиво високите нива на дълг в някои сектори на икономиката в годините на най-голям икономически растеж.

Дълговата криза в Европа премества фокуса от Гърция към други страни от еврозоната. Това намалява напрежението на финансовите пазари, а апетитът за поемане на риск към всички страни на Балканите нараства. Това ще повиши входящите капиталови потоци в региона.

Според икономическия екип на УниКредит Булбанк през следващата година достъпът до нови кредити ще бъде по-лесен, а натоварените с дълг компании ще предоговарят по-лесно задълженията си.

Коментари: 0