Икономиката на Китай расте, но в грешна посока

Комбинацията от спад в печалбата на производителите, ръст на цените на храните и имотите, заедно със забавянето на промишленото производство и спада на преките чуждестранни инвестиции, не изглежда никак обещаващо за китайската икономика

В момент, в който се говори за „твърдо приземяване“ на китайската икономика, цените на недвижимите имоти продължават да вървят нагоре: Националното статистическо бюро (NBS) обяви цените на жилищата за 70 средни-до-големи градове, за месец юли. Като средна аритметична величина, цените на новите домове в проучените градове, са напреднали с 0.1% последователно, за първи път от миналия юли. Броят на градовете с последователен ръст в цените се е удвоил до 50 през юли, спрямо 25 през юни. Това се потвърждава и от доклада на най-големия китайски интернет портал за недвижими имоти, SouFun, според който цените на новите домове са се увеличили за втори пореден месец.

Това е най-големия брой градове в официално проучване на Националното статистическо бюро, показващо ръст на цените в продължение на 14 месеца. В продължение на няколко месеца цените на имотите в Китай пълзяха постепенно нагоре, въпреки ясното мнение на правителството, че е против този ръст.

Служителите на Bank of America Merrill Lynch, Лари Хю и Тинг Лу пишат: „Текущият микс от ръст в цените на жилищата и спадът на инвестициите в дълготрайни активи представлява дилема за политиците. Някой мерки за облекчаване на ликвидността, с цел стимулиране на инвестициите в дълготрайни активи, биха могли да предизвикат още по-силен ръст на цените на жилищата. От части за това Китайската народна банка отказа да намали изискваната норма на възвращаемост, а вместо нея приложи обратни репо сделки с ниска възвращаемост.  Най-вероятно Пекин ще продължи да стимулира инвестициите в дълготрайни активи, но ръстът на тези стимули може да не компенсира спадът на инвестициите в ДМА, както и спадът на износа. Ето защо ние намалихме очакванията за БВП през 2012 и 2013 г. до съответно 7.7% и 7.6%, спрямо предишните прогнози от 8.0% и за двете години.“

Имаше много разговори за това как правителство се опитва да наложи някакви рестрикции, но същевременно оставяше някои местни власти да облекчават ограниченията за инвестиции в недвижими имоти.  Вероятно има някакъв конфликт на интереси между политиците, по отношение на стимулите, които се опитват да приложат растеж, чрез привличане на нови капиталови инвестиции или чрез стимулиране на потреблението. Освен това има и известен политически натиск, цените на имотите да станат по-достъпни.

Като цяло е трудно да се гледа позитивно на ръста в цените на имотите, докато почти нищо друго не расте. Фондовата борса в Шанхай удари ново 3-годишно дъно в понеделник, а ръстът на жилищният пазар ще направи прилагането на монетарните стимули доста по-трудно. „Покачващите се цени на имотите ограничават агресивните действия от страна на централната банка“, казва Джанг Дживей, главен икономист в Номура Холдингс, базирана в Хонг Конг. „Правителството ще въведе повече стимули, които да подхранят жилищният балон, включително и увеличаване на данъка върху недвижимото имущество в повечето градове“, допълва той.

В допълнение на това може да заключим, че растежът на икономиката ще остане ограничен. Комбинацията от спад в печалбата на производителите, ръст на цените на храните и имотите, заедно със забавянето на промишленото производство и спада на преките чуждестранни инвестиции, не изглежда никак обещаващо за китайската икономика. Дори и ако цените на имотите отбележат спад през август.

По материали на световни информационни източници

Подготвена от отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД

Коментари: 0