Инвестираме в "Пепси" и "Шел"

Книжата на пет водещи световни компании предлага като част от два нови структурирани депозита "УниКредит Булбанк"

Два нови структурирани депозита - Green Wave и Blue Wave предлага УниКредит Булбанк. Те дават възможност на клиентите да запазят спестяванията си, но и да реализират допълнителна доходност.

Петте компании, от които зависи допълнителната възвръщаемост, са така наречените сини чипове – акции на компании с голяма пазарна капитализация, стабилни печалби и приходи, независещи от бизнес цикъла на икономиката.

„Продуктите са подходящи за клиенти, които биха искали да разпределят част от спестяванията си по начин, който им дава възможност за реализиране на допълнителна по-висока доходност в сравнение със стандартните срочни депозити, като същевременно не поемат характерните рискове, свързани с пряка инвестиция на капиталовите пазари и по този начин запазват вложенията си в пълен размер“, каза Иван Джонов, директор „Частно банкиране“ в УниКредит Булбанк.

Допълнителната доходност по двата депозита зависи от положителната промяна в цените на акциите на пет от най-значимите и разпознаваеми световни компании - Pepsico, Procter and Gamble, Roche Holding, Zurich Financial Services, Royal Dutch Shell. Пазарната капитализация на петте дружества възлиза на 707 млрд. долара, което е 13 пъти повече от БВП на България за миналата година. Общата им нетна печалба за 2011 г. надхвърля 80 млрд. долара.

При двата структурирани депозита Green Wave и Blue Wave инвестиционната кошница съдържа акциите на  едни и същи компании, но продуктите са в различни валути и с различен период на депозиране. Периодът за откриването на депозитите започна на 4 април 2012 г. и продължава до 26 април 2012 г.

Депозит Green Wave е в долари и за периода на откриване клиентите получават фиксирана гарантирана лихва в размер на 1% на годишна база. За периода на депозиране 27 април 2012 г. – 27 април 2015 г. фиксираната гарантирана лихва е в размер на 0.03%. Минималната сума за откриване на депозит Green Wave е 10 хил. долара.

Депозит Blue Wave е в евро и съответно минималната сума за откриването му е 10 хил. евро. За периода на откриване фиксираната гарантирана лихва е в размер на 1.5% на годишна база. Периодът на депозиране при  Blue Wave е с една година по-кратък и продължава до 27 април 2014 г. Фиксираната гарантирана лихва през периода на депозиране е същата като при доларовия структуриран депозит – 0.03%.

И при двата продукта на падеж се изплаща главницата на депозита в пълния ѝ размер  заедно с гарантираната фиксирана лихва. На клиентите се изплаща и допълнителната доходност, изчислена при положителна промяна в цените на акциите на петте компани.

 

Коментари: 0