Иван Искров отвърна на Бойко Борисов за КТБ

Управителят на регулатора обвини "политически субекти" за това, че банката досега не отвори

Взаимни обвинения

Иван Искров отвърна на Бойко Борисов за КТБ
Автор: Economic.bg

Управителят на Българска работна банка (БНБ) Иван Искров даде публичен отговор на разпространеното отворено писмо на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Обръщението е изпратено до медиите от пресцентъра на Българска народна банка (БНБ). 

В него гуверньорът на Централната банка у нас опонира на бившия премиер, като обвинява политическия елит в проблемите около КТБ. Обяснява, че БНБ прави каквото може по случая, в това число и припомня за трудоемкия труд на квесторите и други експерти. 


"Уважаеми господин Борисов,

Радвам се, че темата за банковата група КТБ и нейното решаване е във фокуса на политик като Вас, когото уважавам като държавник и лидер на политическа партия.
За мен като управител на БНБ също е изключително важно взимането на най-доброто решение относно КТБ.

С оглед на особената обществена чувствителност по темата си позволявам да взема отношение към поставените във Вашето отворено писмо въпроси, въпреки че то не е получено официално в БНБ. Правя това чрез вече избраната от Вас публична епистоларна форма на комуникация.

В отвореното Ви писмо се споменава за „прибързани и противоречиви изявления на управителя на БНБ”. Преди всичко позволете да подчертая факта, че всички изявления относно КТБ – още от първия ден на специалния надзор – са от името на Управителния съвет на БНБ. Това е легитимният ръководен орган на централната банка, вземащ управленски решения. Самите изявления не само не са прибързани и противоречиви, но и винаги ясно са обяснявали предприетите и предстоящи действия, включително на назначените квестори и на одиторите в банкова група КТБ. За жалост, противоречиво бе поведението на политически субекти, довело до невъзможност възобновяването на дейността и отварянето на КТБ за работа с депозанти и клиенти да се случи на 21 юли 2014 г., каквото бе желанието на централната банка. 

Тук трябва да напомня, че единственото мое персонално обръщение – изключение от посоченото институционално правило – бе публично заявената ми готовност до председателя на 42-ото Народно събрание да подам оставка като управител на БНБ. Уверявам ви, че въпреки моментните критики и упреци към БНБ по случая КТБ, тази национална институция със своята 135-годишна история е и ще продължи да бъде важна част от институционалната архитектура на българската държава. Управителят на БНБ – който и да е той! – не е едноличен началник, издаващ команди според моментното си виждане. Дейността на банката е стриктно регламентирана от закона. Ето защо каквото и да е персонализиране не помага нито за правилното разбиране на ситуацията, нито за обективното обществено възприятие на проблемите. И тъй като споменавате и за „усещане за неуправляемост на процеса”, позволете ми тук напълно да се съглася с Вас. Прав сте, има такова усещане и неговото начало бе моментът, в който водещите парламентарни партии в 42-ото НС не постигнаха съгласие за подкрепа на предложения от БНБ и правителството законодателен подход на срещата при президента Плевнелиев на 14 юли т.г. И то въпреки, че този законопроект бе подробно обсъден с експерти на трите водещи парламентарни партии. Вие самият присъствахте на тази среща и сте лично запознат с дискусията и изразените позиции от всеки един от присъстващите на срещата. От този момент единствената възможност за БНБ бе да продължи своята работа в ограничените рамки на съществуващото законодателство. Както става все по-ясно на цялото общество, действащото законодателство предоставя твърде ограничени възможности на централната банка – възможности, които са далеч под традиционно високите обществени очаквания към БНБ.

За съжаление, усещане за непредвидимост има и то се генерира от многократната промяна в становищата на редица публични фигури, сред които политици и експерти. Напоследък то дори се задълбочава от хаотичните изяви на различни групи за натиск, преследващи разнопосочни частни интереси. Трябва да се знае, че законодателството не позволява такива групи за натиск – без значение дали произлизат от синдикални, работодателски или други среди – да вземат управленски решения в областта на централното банково дело и банковия надзор. Отговорността се носи от БНБ и затова централната банка е много внимателна в своето публично говорене и срещи – именно защото носи отговорност. Обратното също е вярно – колкото по-приказливи са различните самоназначили се „комитети за КТБ”, толкова по-малко отговорни са те. Ето защо не приемам лекотата, с която те си играят с притесненията на вложителите в банкова група КТБ и с която създават нереалистични обществени очаквания. Впрочем, уважаеми господин Борисов, освен десетки противоречиви твърдения в медиите Вие или който и да е български гражданин виждали ли сте ясно структурирано и обосновано становище за оздравяване на банковата група КТБ, та било и на една страница? Ние в Българската народна банка такова предложение не сме получавали досега. Разбира се, не отхвърляме възможността това да се случи и сме готови за разговор, ако такова законово обосновано предложение бъде внесено в централната банка.

Що се отнася до дадения на одиторите срок до 20 октомври да завършат своята работа, в него няма нищо непредвидимо – тази информация бе огласена още на 31 юли и оттогава е достъпна на сайта на БНБ. По отношение на сроковете за оценка на активите и пасивите на банкова група КТБ и на работата на квесторите – уверявам Ви, че ръководството на БНБ е във всекидневна връзка с квесторите на двете банки. Надявам се, спомняте си, че бе назначена десетдневна проверка на активите и пасивите на банкова група КТБ. Публично оповестеното заключение на одиторите бе, че в резултат на липсата на достатъчно информация не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си. Не могат да бъдат оценени също така и наличието и качеството на обезпеченията, което от своя страна води до невъзможност за съставяне на крайно заключение за състоянието на кредитния портфейл в размер на 3.5 млрд. лв.

Именно този безспорен факт значително забави процеса, а не някакво бездействие на БНБ, нейния управител, квестори и одитори. И квесторите, и одиторите, и много от служителите и ръководството на централната банка работят без почивен ден в една изключително напрегната ситуация. Именно благодарение на упорития им труд те успяха в значителна степен да възстановят целостта на кредитните досиета. Тяхната работа по окомплектоването на липсващите части продължава и сега, в тези почивни дни. Всеки от нас си дава ясна сметка за обществените очаквания, всеки от нас ясно чува упреците и критиките. Но единствената възможност в случая е да бъде следвана буквата и духа на действащия закон. БНБ ще следва закона докрай – такъв, какъвто е очертан от законодателя, независимо от опитите, агресивни понякога, за натиск да излезем от тази рамка. Всъщност, най-голямата заблуда, внушавана от критиците на БНБ и изобщо некореспондираща с действащото законодателство е, че при сега действащата законова рамка БНБ можела сама да оздрави и да отвори КТБ. Това не само е невъзможно да се случи, това е опасна манипулация на общественото мнение и допълнително нагнетяване на напрежение сред вложителите в банкова група КТБ.

Позволете ми накрая да Ви благодаря за изразената от Вас готовност да подкрепите всички мерки за спасяване на вложенията на гражданите и бизнеса в групата КТБ. Уверявам ви, че Българската народна банка и нейният управител в частност ще обърне изключително сериозно внимание на желанието на сегашните акционери на КТБ, заявили интерес да се включат в оздравяването на КТБ в рамките на закона. Същевременно съм длъжен да Ви обърна внимание, че в изразените досега желания – както от Държавния резервен фонд на Султаната Оман, така и от финансовия консултант EPIC, представляващ консорциум от сегашните акционери – наред с пълна информация от финалния доклад на одиторите, както и „дю дилижънс”, основен акцент е поставен върху осигуряването на държавна помощ. И това е изрично посочено в техните писма, информация за които своевременно сме огласили и публикували на сайта на БНБ. А когато става дума за държавна помощ, Вие добре знаете, че такова решение е в правомощието единствено на правителството и Народното събрание на Република България. БНБ може активно да участва с техническо подпомагане във формулирането на такова решение, но не и да го вземе самостоятелно.

Убедено може да се заяви, че какъвто и вариант за оздравяване и отваряне на двете банки да бъде избран оттук нататък, той минава през решение на правителството и на следващото – 43-то – Народно събрание, а не само през централната банка. Единствено консолидирана политическа подкрепа за бързи и координирани действия може да ограничи риска от увеличаване цената на оздравяването на банковата група КТБ.

Уверявам Ви, че и в лично качество, и като управител на БНБ винаги съм готов да обсъдя всички ваши идеи и предложения – нещо, което и досега с Вас неведнъж сме правили. Уверявам Ви също така, че всички действия на БНБ ще продължат да бъдат публично огласявани и с тях ще бъдат запознавани не само ръководните държавни фактори и институции, но и цялото българско общество.

Приемете най-добрите ми пожелания!

Иван Искров,

Управител на Българската народна банка (БНБ)". 

Коментари: 0