Изчисляват инфраструктурните такси по нова методика

Досегашната тарифа облекчаваше пътническите превози за сметка на товарните

7042 ~ 2 мин. четене

Нова методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура беше обнародвана днес в Държавен вестник, съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Методиката е подготвена в изпълнение на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и събирането на такси за ползването й.

Формирането на таксата и определянето на размера на ставките на инфраструктурната такса се извършва въз основа на отчетените преки разходи и извършената работа по железопътната инфраструктура за предходната година.

Разработената методика се базира изцяло на Директивата за покриване на преките разходи, възникнали директно вследствие на извършване на влаковата услуга. Всяко едно преминаване на влак амортизира железопътната инфраструктура, точно с толкова, колкото е стойността на таксата, която трябва да бъде платена за преминаването на влака.

Новата методика е прозрачна и чиста, с ясни правила, за това как се получава ставката на инфраструктурните такси. Съществената разлика между новата и в момента действаща методика е в третирането на видовете влакове. Досегашната тарифа облекчаваше изключително много пътническите превози за сметка на товарните. Това е т.нар. крос-субсидиране между тях. 

В новата методика зависимостта не e в това какъв вид е влака, а в това колко тона тежи и колко километра е изминал, тъй като таксите са еднакви за единия и другия вид превоз. В момента товарните превози плащат повече от два пъти по-висока ставка, при равни други условия. По сегашната тарифа 1000 тона пътнически влак, плаща приблизително 2,30 лв. на км за един влак, а 1000 тона товарен влак плаща приблизително 7,30 лв. на км.

По новата методика те ще плащат еднаква такса по отношение на железопътната инфраструктура, тъй като превозват едно и също количество товари.

Подкрепи Economic.bg