Износът на вино нараства с 8% през 2011 г.

Най-голям дял в структурата на износа заема Русия

6428 ~ 2 мин. четене

С близо 8% е нараснал износът на българско вино през 2011 г. в сравнение с 2010 г., сочи доклад на министъра на земеделието и храните за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор през миналата година, съобщиха от правителствената информационна служба.

По данни на НСИ експортът е бил 65 636 495 литра при 60 497 586 литра през 2010 г. Най-голям дял в структурата на износа заема Русия, където износът за 2011 г. е 26 369 766 литра.

Общото количество на произведените спирт, дестилати и спиртни напитки през миналата година е 89 847 071 литра, а са внесени 12 850 293 литра.

Докладът посочва, че количеството на преработеното грозде през 2010 г. е 157 945 т. Количеството на произведеното вино за реколта 2011 г. е 1 049 797 хектолитра, от които 437 315 хектолитра са бяло и 612 482 хектолитра – червено вино. Количеството на произведената мъст е 48 437 хектолитра. Съхраняваното вино е 1 074 049 хектолитра, от които 734 521 хектолитра червени вина и 339 528 хектолитра бели вина.

През изминалата година служителите на Изпълнителната агенция по лозата и виното са извършили 2074 проверки, от които 823 на гроздопроизводители и 1251 на винопроизводители. Съвместните проверки с други контролни органи са 76. За отчетния период е направен физикохимичен анализ на 1527 проби. Приходите от лабораторна дейност са в размер на 206 512 лв. Издадени са 46 удостоверения за контролни номера на вина със защитено наименование за произход.

През 2011 г. ИАЛВ е издала общо 114 акта за засаждане винени лозя. Утвърдени са 94 индивидуални плана за преструктуриране и конверсия на винени лозя за обща площ от 2297,7 ха. Издадени са 14 удостоверения за кандидатстване по схема „Изкореняване на винени лозя” за обща площ от 63,6 ха.

Изпълнителна агенция по лозата и виното е съставила 43 задължителни предписания и 64 наказателни постановления през изминалата година. Общият размер на наложените санкции по наказателни постановления за периода е 192 000 лв.

Издадени са 61 изменения и допълнения към съществуващи удостоверения за регистрация. През периода са извършени 97 проверки от този вид и са заверени технически спецификации за производство на различни продукти – етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки. За нуждите на контрола са взети 20 проби. Съставени са два акта за нарушение. Издадени са и седем заповеди на министъра за заличаване от регистъра по искане на производители.

Подкрепи Economic.bg