Жалба срещу сметката спасява от спиране на тока

Захранването не се изключва и при споразумение за разсрочено плащане

424 ~ 1 мин. четене

Жалба срещу сметката за ток, спасява клиента от спиране на тока заради неплащанете й.
При изключване на електрозахранването за неплатена фактура ЕVN България съблюдава дали
даден клиент е подал жалба, касаеща неговата фактура. В случай, че клиент има подадена
жалба за фактурата си, дружеството не пристъпва към изключване, докато не приключи
проверката по случая и не се изпрати отговор до клиента, съобщиха от Енергото на Югоизточна България.

Всеки постъпил сигнал се разглежда индивидуално и се изпраща отговор до клиента. Не се извършва изключване и при положение, че клиентът е сключил споразумение за разсрочено плащане.

Във всяка издадена фактура е изписан срокът на следващо плащане, както и информация за това, кога се пристъпва към
преустановяване на електрозахранването.

След крайната дата на плащане дружеството не пристъпва към спиране на електрозахранването, а предоставя още 10 дни, в които клиентът може да заплати своята фактура със съответната лихва за забава, която е
нормативно регламентирана.
За улеснение на клиентите ЕVN България предлага безплатна услуга за уведомяване чрез sms
и имейл за предстоящо прекъсване на електроснабдяването поради забавено плащане. Всеки
един клиент може да се информира в денонощния телефонен център на ЕVN България      по
всички въпроси, касаещи срокове за плащане, изключване и т.н.
Дружеството изразява своята готовност да извърши проверка
по всеки конкретен сигнал.

Подкрепи Economic.bg