Заетостта се стабилизира през 2012 г.

През изминалата година намалението на заетите лица в икономиката е с 31.2 хил. души, което тройно по-малко спрямо 2011 г.

132 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Заетостта в България се е свила с 1% за една година. Това показват резултатите на Националния статистически институт (НСИ) от наблюдението на работната сила през 2012 г. В края на годината броят на заетите в икономиката е бил 2.934 млн. души, като в номинална стойност боят намалява с 31.2 хил. души.

Данните на статистиката показват обаче, че това е най-малкият спад на заетостта от началото на кризата. През 2011 г. заетите в българската икономика намаляха със 103.2 хил. души, през 2010 г. - със 200 хил. души, а през 2009 г., първата от началото на кризата - със 107.1 хил. души. През 2008 г., последната година на икономическия бум в България, заетите нараснаха със 108.1 хил. души, но само година по-късно това увеличение беше изтрито.

Според икономисти през 2013 г. заетостта ще се запази на нивото от миналата година, и ако намалява, ще намалее с още по-малко. В интервю за economic.bg главният икономист на "УниКредит Булбанк" Кристофор Павлов каза, че заетостта ще намалее още през тази година, но минимално.  "Заетостта ще се запази на нивата от момента и в същото време потреблението ще ускори растежа си, защото ще има една доза повече сигурност в икономиката", коментира Павлов.

Председателят на Центъра за икономическо развитие Георги Прохаски също прогнозира запазване на нивата от миналата година, или ако има понижение да е минимално. "Ние се надяваме да няма сериозно понижаване на заетостта и дори да се задържи на нивото, на което е в момента", коментира Прохаски.

Изнесените днес данни на НСИ показват обаче, че основно спадът на заетостта през 2012 г. е при младежите. При възрастовата граница между 15 и 24 години спадът на заетостта е с 6.26% за година и в края на миналата година заетите лица са 178.3 души. Като се добавят и хората до 29 години броят достига 488.6, но и тука има спад от 2.7%.

Увеличение на заетостта има при хората между 55 и 64 години - с 1% до 479.2 души.

Подкрепи Economic.bg