КФН лицензира нов посредник

Надзорният орган отне правата на ЗК Български имоти АД за застраховка „Гаранции”

7180 ~ 1 мин. четене

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение на УД КТБ Асет Мениджмънт АД за организиране и управление на договорен фонд КТБ Фонд Паричен Пазар. Решението е взето на днешното заседание на надзора.

Регулаторът е вписал фонда като емитент, както и емисията дялове в публичния регистър. Потвърждава проспекта за публично предлагане на дялове от фонда.

КФН е издала и лиценз на Австрийско българска инвестиционна група АД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Комисията е отказала да издаде лиценз на Фокус пропърти АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. 

Надзорният орган отне лиценза на ЗК Български имоти АД за застраховка „Гаранции”, по искане на дружеството.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg