КЗК отмени решение на „Мини Марица – Изток”

Избирането на доставчик на реанимобили било незаконно

Решението за класиране на „Авто инженеринг холдинг груп” за доставка на реанимобили за „Мини Марица – Изток” е незаконосъобразно, съобщи Комисията за защита на конкуренцията.

Според експертите от антимонополния орган, са на лице няколко нарушения, свързани с непълнота  на офертата на избрания изпълнител. Производството е образувано по жалба на „Медстар Амбюланс”.

Проучването е показало, че оценителната комисия не е взела под внимание липсата на сертификат за емисионен стандарт на двигателя на реанимобила. Не са били на лице и документи, доказващи техническите параметри и копие на пълномощно от производителя или негов официален представител.

Коментари: 0