КЗК отмени решение на пътната агенция

От комисията отчитат разминаване в декларирани приходи на участник, спечелил поръчка за одит на разходите по европроекти

Комисията за защитана конкуренцията отмени решение на Агенция „Пътна инфраструктура” за класиране на участници и определяне на изпълнител за извършване на одит на разходите по проекти от програма „Регионално развитие”.

Според експертите класираният на първо място участник „Глобъл Одит Сървисез” ООД е декларирал различни приходи от одитна дейност за периода 2008 – 2010 г. в офертата си и на своя сайт в интернет. По този начин възникват съмнения относно достоверността на декларираните от участника пред възложителя обстоятелства чрез представените документи в офертата му, посочват от комисията.

Коментари: 0