КЗК спря ремонта на комплекс в АЕЦ "Козлодуй"

Липса на сертификат на изпълнителя спира поръчката

152 ~ 1 мин. четене

Антимонополната Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила избора на изпълнител за реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс в АЕЦ "Козлодуй". В решението на КЗК се определя като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на ядрената централа, с която е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка за "Реконструкция и модернизация на Пречиствателен комплекс - СМР".

Проучването на ведомството е установило, че избраният за изпълнител участник е представил сертификат от документацията за участие, които не отговарят на изискванията. Разминаването идва, от факта, че въпросният сертификат е издаден на името на друго дружество. Изискването е за издаване на документа поне на един от съдружниците в консорциума "СМК" ООД или "Електрически системи" ООД, за да се приеме, че офертата съответства изцяло на изискванията на възложителя и на закона.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на офертите на участниците при спазване на мотивите, изложени в решението.

Подкрепи Economic.bg