Клиентите да теглят ипотеки във валутата, в която получават заплатите си

Все по-често търсените жилищни кредити са за до 50% от стойността на имота, сочат данните на Румен Радушев, директор на управление "Жилищно кредитиране" в Пощенска банка

288 ~ 5 мин. четене
Автор: Атанас Христов

- Г-н Радушев, ваш тримесечен доклад за състоянието на жилищния пазар в страната показа силен ръст на теглените левови жилищни кредити, които достигат дял от 92.6%. На какво отдавате този силен интерес към ипотеките в български лева?

Повишението в сравнение с първото тримесечие по наши данни е с близо 22%, като още при първия ни доклад за жилищно кредитиране прогнозирахме достигане на нива от над 80% на левовото кредитиране до края на годината.

Всъщност прогнозите ни се сбъднаха в много по-кратък срок и това говори за нарастващо доверие в банковата система на страната. По този начин търсенето на кредити в евро и други валути придобива по-скоро инцидентен характер. Най-честите съвети, които даваме на клиентите, когато ги консултираме при предприемане на такава важна стъпка като теглене на кредит за жилище, е да се възползват от заеми във валутата, в която получават заплатите си. Радваме се, че те следват тези съвети. 

- Данните на БНБ сочат, че отпуснатите жилищните кредити са намалели с 13 млн. лв. през второто тримесечие. Какво е обяснението на продължаващото свиване?

Цитираните от вас данни се отнасят за баланса на общия обем жилищни кредити, който в голяма степен зависи от изменението на цените на пазара на недвижимите имоти. След началото на кризата тези цени претърпяха рязък спад и макар вече да се стабилизират, все още не са се възстановили напълно.

По данни на БНБ към 30 юни 2013 г. общият обем на жилищните кредити в страната е възлизал на 9.37 млрд. лв., докато към 31 март 2013 г. те са били 9.38 млрд. лв. Сами виждате, че свиването с 13 млн. лева е пренебрежимо малко.

От друга страна от данните на БНБ, които са показателни за състоянието на пазара, а именно изменението на новоотпуснатите жилищни кредити за домакинства, става ясно, че през второто тримесечие на годината са били предоставени нови жилищни заеми за 314 млн. лв. спрямо около 273 млн. лв. през първото тримесечие. Ръстът тук е 15%.

Тази позитивна тенденция на раздвижване на пазара може да се илюстрира и с отчетения през второто тримесечие от Пощенска банка 31% ръст на запитванията за жилищни кредити, спрямо същия период на миналата година - знак, че наблюдаваното възстановяване от края на 2012 г. продължава да набира скорост. 

- Какъв е трендът при ипотечните заеми в Пощенска банка?

Както вече споменах, наблюдаваме осезаемо нарастване на интереса към жилищното кредитиране. За първите 6 месеца на годината Пощенска банка отчита  ръст от над 36% на усвоените жилищни кредити спрямо първото полугодие на 2012 г. Очакваме тази тенденция на нарастване да се запази през следващите тримесечия, като ще продължаваме да предлагаме много атрактивни условия и индивидуални решения за нашите клиенти. 

- За какво се теглят ипотечни кредити - за покупка на имот или за ремонт на жилището?

Покупката на имот е най-честата причина за теглене на жилищен заем, но е интересно, че хората, които са активни на пазара се опитват да оптимизират своята инвестиция, като финансират възможно най-голяма част от сделката със собствени средства. Спрямо периода преди кризата наблюдаваме осезателна тенденция на нарастване на процента на самоучастие в сделката. Все по-често търсените кредити са за до 50% от стойността на имота.

Като размер през второто тримесечие на годината отново най-предпочитани остават жилищните кредити до 20 хил. евро - 44% от всички отпуснати заеми спрямо 40.6% през първото тримесечие. Делът на отпуснатите кредити между 20 и 40 хил. евро остава около 36%, докато този на заемите между 40 и 60 хил. евро е около 14%.

Предпочитани са по-качествените конструкции тип монолит, като расте и процентът на отпуснати кредити за покупка на по-луксозни имоти. Оживление в това отношение се наблюдава в по-големите градове - над 50% от жилищните кредити, които сме отпуснали за второто тримесечие са предназначени за сделки в София, Варна, Пловдив и Бургас, което говори за устойчиво възстановяване на пазара в тези региони. София продължава да е основният град с генерирани близо 40% от общо отпуснатите обеми. 

- Какъв е най-честият процент на финансиране на имота?

Интересно е да се отбележи, че за разлика от годините преди кризата, когато клиентите търсеха кредити, покриващи средно 85% от стойността на имота, който искат да закупят, то сега този процент се е свил до 67%. Междувременно лихвите паднаха до нивата от преди кризата и дори в някой случаи под тях. Очакваме интересът да продължи да расте. 

- Кои клиенти са повече - тези, които търсят 100% финансиране на имота или тези, които имат определен процент самоучастие?

Търсене за финансиране на 100% е по-скоро инцидентно, но и за тези клиенти Пощенска банка предлага гъвкави решения. 

- Данните на НСИ показват нов спад от 2.1% на годишна база на цените на жилищата през второто тримесечие. Как по-ниските цени се отразяват на отпускането на жилищни кредити?

Цените се стабилизират и бих обърнал внимание на факта, че на практика отчитаме забавяне на поевтиняването на недвижимите имоти, тъй като по данни на Националния статистически институт (НСИ) спрямо първото тримесечие на годината цените за периода март-юни са се свили с едва 0.1%. Това е резултат, който попада в рамките на статистическата грешка и е ясен сигнал за позитивна тенденция на пазара.

Показателно е, че по данни на НСИ през второто тримесечие на 2013 г. дори се наблюдава нарастване на цените на имотите в 8 от големите градове в страната. Интересът към кредитирането е стабилен, а през септември, когато ще представим един уникален за страната и иновативен кредитен продукт, очакваме интересът на потребителите да нарасне още повече. 

- Каква е прогнозата ви за пазара на ипотечно кредитиране през втората половина на 2013 г.?

На фона на политически турбуленции Пощенска банка не отчита негативен ефект върху жилищния пазар в страната през второто тримесечие на 2013 г. Сред причините за това може да се посочи стабилизирането на цените на имотите, фискалната стабилност, липсата на сътресения в икономиката, както и фактът, че политическа нестабилност е феномен, който съпътства икономическото развитие на региона от десетилетия и поради тази причина не представлява изненада за инвеститорите.

Ето защо нашата прогноза за пазара на жилищното кредитиране в България до края на годината остава оптимистична, в контекста на стабилизирането на цените на недвижимите имоти, положителния тренд на търсенето на финансиране от страна на клиентите както и атрактивните предложения на банките.

Подкрепи Economic.bg