"Кофас" отчете 22.5% ръст на печалбата

Френската финансова компания е спечелила чисто 68 млн. евро през първото полугодие

108 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Френската кредитна агенция, която предлага услуги свързани с кредитното осигуряване и застраховане - "Кофас"(Coface) отечете чиста печалба в размер на 68 млн. евро за първото полугодие на 2012 г. Спрямо същия период на 2011 г. увеличението е с 22.5%.

Оборотът на групата за първата половина на 2012 г. достига 808 млн. евро, а ръстът спрямо първата половина на предходната година е 5.8%. Според официалната информация той се дължи на рязкото покачване на оборота от основната дейност по застраховане на кредитен риск. "Увеличената финансова автономия при факторинга дава резултат в целенасочено временно намаление на финансирането в тази област, което обяснява спада от 14.3% при нетната банкова печалба", се казва в съобщението.

"В настоящата трудна икономическа ситуация Coface успява както да обезпечи своя растеж, така и да продължи да подкрепя клиентите си посредством усъвършенствано управление на рисковете. Резултатите ни за първата половина на 2012 г. потвърждават релевантността на стратегията ни за фокус върху застраховането на кредити", коментира Жан-Марк Пилю, главен изпълнителен директор на Coface.

Равнището на разходите спада до 24.8% за първата половина на 2012 г., в сравнение с 24.9% за първото полугодие на 2011 г. и 26.6% през второто полугодие на 2011 г.

Рейтингите на Coface, дадени от Fitch (AA- със стабилна перспектива) и от Moody's (A2 със стабилна перспектива) бяха потвърдени, което допринесе за цялостния стабилен финансов профил на групата.

Подкрепи Economic.bg