Лихвеният доход на КТБ се повишава с 25%

Печалбата на публичната банка намалява с близо 16%

Автор: Атанас Христов

Нетните приходи от лихви на Корпоративна търговска банка АД са се повишили с 25% на годишна база през първото полугодие на 2012 г., показва консолидирания отчет на финансовата институция, публикуван на БФБ. Лихвеният доход достига 47,39 млн. лв., спрямо 38,3 млн. лв. през полугодието на миналата година. Нетните приходи от такси и комисиони се понижават минимално - с 1,3% на годишна база в края на юни 2012 г. са 5,91 млн. лв.

Нетната Печалбата на КТБ се е понижила с 15,8% през първото полугодие на тази година, спрямо съпоставимия период на 2011 г. Положителният финансов резултат се свива до 24,6 млн. лв., а в края на юни миналата година беше 29,2 млн. лв. Печалбата от малцинствено участие е 19 хил. лв., спрямо 18 хил. лв. загуба за съпоставимия период на миналата година.

Днес книжата на КТБ се повишиха с 1,88% до 81,50 лв. за акция. По позицията на банката минаха 204 лота, които смениха собственика си в 4 сделки.

Коментари: 0