MФ емитира 2,5 годишни облигации за 50 млн. лв.

Постигнатата годишна доходност е 1,51%

MФ емитира 2,5 годишни облигации за 50 млн. лв.
192 ~ 1 мин. четене

Министерството на финансите преотвори емисията 2,5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лв., емитирана на 26 март 2014 г. с падеж 26 септември 2016 година, съобщават от МФ. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на проведения на 25 август 2014  г. аукцион е 1,51%. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 161,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3,22.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 49,00%, следвани от пенсионните фондове – 32,38%, гаранционни и доверителни фондове -15,83% и застрахователните дружества – 2,79%.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 154 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет в национална валута на редица държави от ЕС и региона: Полша (2,30%), Румъния (2,72%), Унгария (2,77%), Хърватия (2,76%) и Турция (9,11%).

Коментари: 0