МВФ: Няма нужда от преправяне на бюджета

От фонда приветстват преструктурирането на разходите с цел помощ за уязвимите обществени групи

Автор: Атанас Христов

Планираният дефицит в държавния бюджет за 2013 г. е постижима цел. Това е един от изводите на Международния валутен фонд (МВФ), който приключи редовната си мисия у нас. По този начин експертите от МВФ намекват, че актуализация на държавния бюджет не се налага.

В понеделник финансовият министър Петър Чобанов каза, че бюджетът ще бъде актуализиран. По думите му "има напрежение по отношение на приходите в бюджета и рискове да не се изпълнят". Финансист №1 прогнозира и "дупка" в широкия диапазон 1-2 млрд. лв.

От МВФ обаче виждат друго - изпълнима цел на бюджетния дефицит за 2013 г., който е записан да е 1.3% от Брутния вътрешен продукт, или 1.1 млрд. лв. Експертите на фонда приветстват преструктурирането на част от разходите, при което бяха заделени средства за подкрепа и увеличаване на целенасочената социална защита на уязвимите обществени групи в рамките на съществуващия бюджетен пакет.

След обявеното евентуално актуализиране на бюджета икономисти скочиха срещу намерението на правителството да преправя заложената рамка с мотива, че се очертава допълнителен дефицит от 1-2 млрд. лв.

Коментари: 0