Малкият и среден бизнес нужен на икономиката ни

Държавата трябва да премахне пречките пред сектора, смятат експерти

Малките и средни предприятия са едни от най-силно засегнатите от глобалната икономическа криза, а световният опит показва, че устойчиво обществено развитие се наблюдава само в страни със силен малък и среден бизнес. Това стана ясно на неформална среща за проблемите пред българското производство, на която участваха експертите Кънчо Стойчев от Съюз „Произведено в България” и Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ.

Експертите са на мнение, че малките и средни предприятия са тези, които разкриват нови работни места, докато големите компании инвестират в иновативни технологии и съкращават персонала.

Този бизнес е и в основата на икономиките на редица европейски страни, като Франция, Германия и други. Затова през последните месеци в Европейския съюз се прави всичко възможно за намаляване на бюрокрацията, улесняване на достъпа до финансови инструменти и нови пазари за малките и средни предприятия. У нас обаче е точно обратното - бюрокрацията се увеличава, като същевременно българският бизнес няма почти никакъв достъп до външни парични и капиталови пазари.

В България възможностите пред малките и средни предприятия остават ограничени. „За жалост, често се налагат и монополно неравноправни отношения към местните производители и доставчици. Потребителите, от своя страна, остават верни на родното производство и биха купували български стоки, но достъпът до тях става все по-ограничен. По последни данни около 70% от българите предпочитат именно българските стоки“, заяви Кънчо Стойчев.

Според Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ,  не на последно място огромният кризисен шок, високата кредитна и фирмена задлъжнялост, както на бизнеса, така и на населението, са повлияли изключително депресивно върху постепенното възстановяване на дребното и средното предприемачество, инвестициите в нови проекти и разширяване на бизнеса, както и на потреблението като цяло. Към момента банковият сектор е изключително ликвиден и разполага със свободни ресурси, но липсват проекти и активността на бизнеса е ниска, смята Вътев.

Според тях държавата трябва да насърчава растежа и заетостта, като се премахнат пречките пред дребния и среден бизнес. Осигуряването на достъп до международните пазари е особено важно, така че малките и средни предприятия да могат да се възползват ефективно от възможностите, които новите пазари по света предлагат.

Коментари: 0