Милчо Ламбрев: 2012 г. беше успешна за железопътната инфраструктура

Към края на 2012 г. компанията се е разплатила с всички, похвали се генералният директор на НКЖИ

3767 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

- г-н Ламбрев, какво постигна Национална компания "Железопътна инфраструктура" през 2012 г.?

- Мога да заявя, че 2012 г. беше успешна за Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Имайки предвид всички бедствия, които застигнаха страната, ние успяхме да се справим с предизвикателствата, пред които бяхме изправени. Реагираме своевременно и успяхме да се справим с аварийните обекти и да възстановим движението, след наводнението в с. Бисер, в междугарията Харманли - Любимец и Любимец - Михайлово. Тези събития бяха едни от големите предизвикателства през 2012 г. В края на 2012 г. компанията може да отчете една успешна финансова година, приключвайки без никакви задължения към доставчици, клиенти, общини и държавата. Успяхме да разплатим всички задължения, което е най-доброто, което можехме да постигнем, след като заварихме компанията с 46 млн. лв. задължения.

С приходите от инфраструктурни такси и средствата по капиталовия трансфер, които държавата ни отпуска, успяхме да направим най-необходимите ремонти по жп инфраструктурата в страната.

- Какво беше свършено със средствата, които получихте като капиталов трансфер?

- През 2012 г. успяхме да решим голяма част от поставените задачи, свързани с основните елементи на железопътната инфраструктура.

Като цяло вложихме 52 хил. бр. изолатори по контактната мрежа. Подновихме 19.5 км железен път. Това се случи в участъците Зверино - Елисейна, Бов - Лакатник, Радунци - Дъбово. Успяхме да въведем в експлоатация и тягова подстанция Волуяк.

Направихме рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника по линията София - Карлово. Стартирахме и една много важна процедура за автоматизация на 35 ЖП прелеза.

В момента правим тестове на 22 прелеза, като проектът е в процес на изпълнение. На останалите 13 прелеза предстои да се извършат строително-монтажни работи, но най-късно до април т.г. всичките 35 обекта ще ги въведем в експлоатация.

Успяхме да ремонтираме над 50 приемни здания и стрелкови постове в различни гари.

Вярвам, че средствата са усвоени целево с основна идея да гарантираме безопасност на маневрената дейност в гарите и да направим жп инфраструктурата по-надеждна.

- Какво предстои през 2013 г.?

Приоритетни ще са както ремонтните дейности, така и усвояването на средства по Оперативн програма "Транспорт" и оптимизацията на финансовия и човешки ресурс.

Едно от най-важните междугария, които искаме да подновим е Своге - Бов. Следващото е Илиянци - Курило, които са по втора линия София - Мездра. През 2012 г. стартирахме строително-монтажни работи по входната гърловина на гара Аспарухово.

Също така сме решили да автоматизираме и други 20 прелеза.

Искаме и да купим и механизация за ремонт на контактна мрежа и съответно за подобряване пряко състоянието на железния път. Отделили сме и средства за модернизация на жп възел Дупница с въвеждането на компютърна гарова сигнализация.

Подкрепи Economic.bg