Минимален ръст на проблемните кредити

Делът на лошите и преструктурирани кредити в българската банкова система достигна 23.16%

80 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Лошите и преструктурирани кредити в българската банкова система са се увеличили с 4.86 млн. лв. за един месец и през май общата им стойност достига 9.865 млрд. лв. Като дял от от общото кредитиране необслужваните редовно заеми достигат 23.16% и нарастват минимално с 0.01 процентни пункта.

За разлика от април, през май общото кредитиране (без овърдрафт) расте незначително - с 3.926 млн. лв. През четвъртия месец на годината увеличението достигна 134.87 млн. лв., което беше рекорд за изминалите пет месеца. В края на май общата стойност на отпуснатите кредити (без овърдрафт) е 42.6 млрд. лв.

Когато се добави и овърдрафтът, отпуснатите кредити в края на миналия месец се оценяват на 54.424 млрд. лв. На годишна база увеличението е с 1.4%. Кредитирането към предприятията се увеличава с 3.1% на годишна база до 34.918 млрд. лв. Тенденцията за свиване на кредитирането за домакинствата продължава. През май спадът е с 1.3%, а през април беше 1.2%.

Доста по-сериозен е ръстът при депозитите. През май годишният ръст е 6%, колкото беше и през април. Средното ниво за 2012 г. беше 7.6%, а средното увеличение за 2011 г. беше 12.6%. най-много спестяват домакинствата. В края на месеца техните депозити се оценяват на 35.311 млрд. лв. и растат с 10.1% на годишна база. Предприятията са спестили досега 14.143 млрд. лв., а увеличението е с 2.7%.


Коментари: 0