Минус 7% за активите на взаимните фондове

За последната година парите под управление са намалели с близо 34 млн. лв.

6416 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Активите на взаимните фондове са намалели със 7,1% през последната година, показват данните на Българската асоциация на управляващите дружества. В края на май под управление на дружествата са 443,9 млн. лв., или с 33,8 млн. лв. по-малко спрямо май 2011 г. Само през миналия месец активите на управляващите дружества са се стопили с 4,1 млн. лв., или минус 1% спрямо края на април.

С управляваните 138,4 млн. лв. Райфайзен Асет Мениджмънт остава най-голямото управляващо дружество на българския пазар. След него за ДСК Асет Мениджмънт и ЦКБ Асет Мениджмънт, в чиито фондове са вложени съответно 43,9 и 33,5 млн. лв.

За последната година най-много средства като абсолютна стойност са изтеглени от фондовете на Райфайзен и ДСК. Активите на двете дружества са намалели съответно с 9,65 и 9,5 млн. лв., или 6,5 и 17,75%. Спадът от 8,75 млн. лв. на парите под управление във фондовете на Елана Фонд Мениджмънт изпраща управляващото дружество от трето на четвърто място по активи на пазара.

През миналия месец най-много са се понижили активите на Райфайзен Асет Мениджмънт и Карол Капитал Мениджмънт – съответно с 1,9 и 0,97 млн. лв.

 

Информационна Агенция Икономика

 

Топ 5 на управляващите дружества      
  Активи, в лв.  
Компания май 2011 г. май 2012 г. Промяна
Райфайзен Асет Мениджмънт  148 024 519 138 374 838 -6,52%
ДСК Асет Мениджмънт  53 391 481 43 915 873 -17,75%
ЦКБ Асет Мениджмънт 31 295 825 33 530 475 7,14%
Елана Фонд Мениджмънт  39 172 326 30 419 749 -22,34%
Астра Асет Мениджмънт 14 042 836 24 945 397 77,64%
Общо 477 729 128 -33 830 308 -7,08%
       
Най-голям спад за последната година, в лв.      
Райфайзен Асет Мениджмънт  -9 649 681 -6,52%  
ДСК Асет Мениджмънт  -9 475 608 -17,75%  
Елана Фонд Мениджмънт  -8 752 577 -22,34%  
       
       
Най-голям ръст за последната година, в лв.      
Астра Асет Мениджмънт 10 902 561 77,64%  
Компас Инвест 3 178 852 297,98%  
ЦКБ Асет Мениджмънт 2 234 650 7,14%  
       
Източник: БАУД      

 Подкрепи Economic.bg