НКЖИ изчисти 40 милиона дългове

По план тази година компанията няма да има задължения за минали периоди, а ще плаща само текущите

6968 ~ 1 мин. четене

Национална компания "Железопътна инфраструктура"  е покрила почти всички свои задължения през 2011 година. Това съобщиха от дружеството за www.economymagazine.bg.

В края на 2009 г. компанията има 45 млн. лв. задължения към доставчици, а към 31 декември 2011 г. приключи с приблизително 5 млн. задължения към контрагенти. В по-голямата си част те са от старо цесионно задължение към юридическо лице от 2005 г., чийто размер беше около 13 млн.лв. главница, към която сума се прибавят дължими лихви.

Към днешна дата НКЖИ почти предсрочно е обслужила дължимите суми към външни контрагенти, като старите задължения от минали години възлизат на 1 175 000 лв. 

По бизнес план през 2012 г. НКЖИ няма да има задължения за минали периоди. Ще обслужва само текущите си задължения.

Към шестмесечието на 2012 г., всичко ще бъде разплатено и НКЖИ ще бъде един коректен платец към абсолютно всички  контрагенти и бизнес партньори.

 

Подкрепи Economic.bg