Над 50% от клиентите ще получат пари от "Топлофикация"

Увеличава се броят на потребителите, чиито уреди не бяха отчетени, сочат данните на Ася Ангелова, председател на Асоциацията на топлинните счетоводители и управител на "иста България" ЕООД

Автор: Атанас Христов

- Г-жо Ангелова, готови ли са вече изравнителните сметки за парно за изминалия сезон?

Да, готови са.

- Кога потребителите ще си ги получат?

Те вече ги получават. Срокът е текущ. След 5 юли безпроблемно отчетените абонати получаваха изравнителни си сметки. Предстои те да се фактурират през август от "Топлофикация" и реално изравнението ще се получи с фактурите за юли на "Топлофикация", които се издават през август.

- Има ли много потребители, които не са осигурили достъп до домовете си и на били отчетени показанията на топломерите им?

Да. Даже тази година се забелязва тенденцията да са дори и повече – между 2 и 4%. И след втората дата за отчитане има хора, чиито уреди не са отчетени, но това е обичайно явление.

Те имат възможност до началото на октомври да поискат допълнителен отчет, за да не им се начислява сметка на максимална мощност.

- Колко е средната сума за доплащане?

Това много зависи от потреблението. Имаме данни за това какво са плащали потребителите. През изминалия отоплителен сезон парно и топла вода са излезли средно по 100 лв. на месец. Тази година отоплителния сезон беше 6 месеца – октомври, ноември, декември, януари, февруари и март.

Изравнителната сметка е нещо много условно. Това не са показателни данни и няма как да тръгнем от тях.

- 100-те лв. на месец за отопление средно за страната ли са или за София?

Данните са за София, но в столицата имаме най-големия процент жилища. Затова мога да кажа, че данните са представителни.

- Сметките за отопление по-високи или по-ниски са спрямо миналата година?

Малко по-ниски са. Миналата година са били средно около 105 лв. на месец за парно и топла вода.

- Кои са основните причини за по-ниските сметки през изминалата зима?

По-ниската цена е с основна заслуга. За последния отоплителен сезон цената се промени 4 пъти, като три пъти беше намалена и само веднъж беше увеличена.

Другата причина е и по-ниското потребление на топлинна енергия.

- Защо потреблението е било ниско?

Потребителите от години имат възможност да пестят, управлявайки потреблението спрямо собствените си нужди. Хората все по-съзнателно започнаха да използват парното и е факт, че се пести отопление.

- Какъв е делът на потребителите с изравнителни сметки за доплащане? Има ли такива, на които ще им бъдат върнати пари, защото са внасяли повече през отоплителния сезон?

Обикновено съотношението е 49 на 51%, като малко повече клиенти на "Топлофикация" имат да получават суми. Изчисленията се правят на база прогнозни данни на потреблението от миналата година и в общи линии знаем кой колко потребява.

И тази година тенденцията се запазва.

- Какво предпочитат тези, които имат да взимат - веднага "на ръка", или да не плащат известно време?

Обикновено, който си е покривал текущите задължения и има да получава от "Топлофикация" отива и си получава парите.

Дружеството няма право да отказва да изплати надвнесените суми. Единственото, което трябва да направи клиента, на чието име се води партидата, е да се яви с лична карта на каса на "Топлофикация", да докаже идентичността си и да си получи парите.

- Има ли вариант за разсрочване на задълженията за доплащане, ако сметката е голяма?

Това е въпрос към "Топлофикация".

Коментари: 0