Най-теглените ипотеки са до 40 хил. евро

Над 30% ръст на запитванията за жилищни кредити

120 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Най-често теглените жилищни кредити през второто тримесечие са до 40 хил. лв. Делът на тези заеми в общо отпуснатите е 80%, сочат данните на Пощенска банка, която изготви обзорен тримесечен доклад за състоянието на жилищния пазар в страната.

През второто тримесечие на годината отново най-предпочитани остават жилищните кредити до 20 хил. евро - 44% от всички отпуснати заеми. През януари-март делът им беше по-малък - 40.6%. Делът на отпуснатите кредити между 20 и 40 хил. евро остава на нива 36%, докато този на кредитите между 40 и 60 хил. евро е около 14%.

Около 1/3 от отпуснатите жилищни кредити са със срок на изплащане над 25 години, като осезаем ръст през изминалото тримесечие се наблюдава при заемите с матуритет между 10 и 15 години. Делът на този вид кредити достигна 20% спрямо 13.8% през януари-март 2013 г.

Банката отчита 31% ръст на запитванията за жилищни кредити спрямо второто тримесечие на миналата година. Това е знак, че наблюдаваното възстановяване от края на 2012 г. продължава да набира скорост, коментират от финансовата институция.

Второто тримесечие на годината ще бъде запомнено и с ясно изразената тенденция на нарастване на дела на отпуснатите жилищни кредити в левове. "Процентът на левовите кредити достигна 92.6% от 74.5% през първото тримесечие на годината и говори за нарастващото доверие във валутната и банкова система на страната. По този начин търсенето на кредити в евро и други валути придобива по-скоро инцидентен характер", коментира Румен Радушев, директор на управление "Жилищно кредитиране" към банката.

За поредно тримесечие интересът на потребителите остава фокусиран върху столицата, Варна, Пловдив и Бургас. Над 50% от отпуснатите жилищни кредити са предназначени за сделки именно в тези четири града, което говори за устойчиво възстановяване на пазара в регионите.

Прогнозата на Пощенска банка за пазара на жилищното кредитиране в България до края на годината остава оптимистична, в контекста на стабилизирането на цените на недвижимите имоти и положителния тренд на търсенето на финансиране от страна на клиентите.

Подкрепи Economic.bg