Намаляват данъците на фирми, които наемат стажанти

Облагаемата печалба на фирмите ще намалява с изплатените суми за стипендии от работодателите

Автор: Божидара Иванова

Фирмите, предлагащи стипендии на ученици или студенти за период не по-малък от 12 месеца и не по-голям от 24 последователни месеца, ще ползват данъчни облекчения. Решението бе взето днес в парламента с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Облагаемата печалба на фирмите ще намалява с изплатените суми за стипендии от работодателите. Условията за получаване на стипендия са, ученикът или студентът да е в последните два курса на редовно обучение и да не е навършил 25 години. Друго условие е, след завършване на образованието на стажантите, работодателите да ги наемат на работа на длъжност, съответстваща на профила на фирмата.

Предвижда се законът да влезе в сила от 1-ви януари 2014 г., а предвидените данъчни облекчения ще се прилагат след постановяване на акт за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи, издаден от Европейската комисия (ЕК). Намалението на данъците ще се извършва еднократно в годината, през която изтича първият 12-месечен период на стипендията.

Промените, предприети от правителството, са част от мерките за намаляване на младежката безработица у нас. По данни на Агенцията по заетостта през юни 2013 г. тя е 19.6%.

Коментари: 0