Не всичко е въпрос на инвестиции, а на диалог

Платформата Chivas 12 Стола с предизвикателен дебат на тема Икономика

На 8 май 2012 г. се проведе четвърта по ред среща от платформата Chivas 12 Стола на тема Икономика. Вече популярната кръгла маса събра шест утвърдени специалиста и шест амбициозни таланта, които обърнаха внимание на някои от най-актуалните проблеми в сферата на икономиката и финансите.

Съвременните рицари на Chivas се опитват да дефинират значението на достойнството в съвременен контекст, търсят нещата, които не харесваме в заобикалящата ни среда и начините да ги променим. Своите места на кръглата маса заеха следните представители на опита: Мартин Заимов (Изпълнителен директор - РЕГИОНАЛНЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ АД), Роман Василев (Директор - JOHNSON CONTROLS ELECTRONICS, БЪЛГАРИЯ), Ираван Хира (Генерален директор - HEWLETT-PACKARD БЪЛГАРИЯ), Кирил Петков (Генерален мениджър - BULGARIAN DEVELOPMENT COMPANY), Борислав Стефанов (Изпълнителен директор - БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ) и Георги Чернев (Председател - СОФИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА).

Сред основните точки на дискусията бе предприемачеството и необходимостта да се обръща повече внимание на младите хора, които искат да създават продукт в България, който да се продава извън страната, за да печелим всички ние от това. Търсенето на най-добрите инвеститори в сектори, в които България има потенциал, както и увеличаването на добавената стойност бяха посочени като основни за развитието на сектора.  

„Не всичко е въпрос на инвестиции, а на диалог. Управляващите не трябва да налагат решения, а да ги обсъждат с бизнеса и да ги тестват“ – споделя Мартин Заимов, Изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“ АД. Той бе подкрепен от останалите участници, които се обединиха в желанието да бъде търсена дългосрочната възвръщаемост на инвестицията.

На кръглата маса бяха поставени и някои противоречиви въпроси, предизвикващи силна полемика в общественото пространство напоследък - проблемите на пазара на труда, контролът върху сивата икономика, както и сляпото копиране на чужди модели за успех.

За да разберете повече за проекта, имената на всички участници и темите за дискусия Ви каним да посетите www.chivas12.bg.

Коментари: 0