Новите облигации - за 950 млн. евро

Според Симеон Дянков очакваната лихва по книжата ще е около 5,5%, колкото предлагат пазарите в момента

Облигации за 950 милиона евро ще емитира България, за да набере средства за покриване на бъдещи плащания по дълга. Това става ясно от публикуваната стенограма от заседанието на Министерския съвет в сряда. Тогава кабинетът упълномощи финансовият министър Симеон Дянков да организира емисия книжа до 2 милиарда лева, колкото е записано в Закона за бюждета. Книжата ще бъдат предложени на международните пазари.

"В срок от една седмица Министерството на финансите ще изпрати писма – покани към всички банки мениджъри, които са работили на евро облигационния пазар в последните три години, както и към всички правни консултанти, които имат опит в същата сфера, така че да можем да изберем най-добрите сред всички тези конкуренти" пояснява финансист №1 на заседанието.

С набраните средства от новата емисия ще бъде покрит падежът на външния дълг на страната, става ясно от стенограмата. "Благодарение на увеличаването на кредитния рейтинг на България в средата на 2011 година в момента нашите рейтинги навън помагат за доста по-ниски лихви от тези, които бихме взели преди година, две години, три години и т.н., казва веципремиерът.

През януари 2013 година е първият  падеж от облигациите, емитирани по време на правителството на НДСВ, на обща стойност около 1,830 милиарда лева, съобщава финансовият министър. Втората част е с падеж януари 2015 година и следователно ние трябва да подготвим финансирането за покриване на този голям допълнителен финансов ресурс, който ни пада в началото на следващата година, уточнява той.

Падежът, който изтича през месец януари 2013 година, е на лихва 7.5%, а този който е през 2015 година е на 8.25 %, пояснява Дянков. Според него пазарите предполагат възможност за лихви от порядъка на 5.5%, с което може да се намали тежестта върху централния бюджет.


Коментари: 0