ОББ придобива Пощенска банка

Комисията за защита на конкуренцията е установила, че концентрацията няма да доведе до създаване на господстващо положение

268 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

ОББ може да придобие Пощенска банка. Това е решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която извърши изследване на влиянието на подобна сделка върху пазара в България. Концентрацията между банките е продиктувана от обявеното през октомври 2012 г. придобиване на Eurobank EFG от страна на  National Bank of Greece (NBG).

В България двете гръцки банки контролират "ОББ" АД, "Юробанк И Еф Джи" България АД  (Пощенска банка), "И Еф Джи Лизинг" АД и др.

"КЗК установи, че в резултат на оценяваната сделка ще настъпят хоризонтални ефекти на пазарите за предоставяне на банкови, финансови, лизингови услуги и др. Комисията анализира състоянието и условията на конкуренция на всеки един от засегнатите пазари, бариерите за навлизане, пазарното положение на участниците в операцията преди и след осъществяването й и други показатели за ефекта на концентрацията върху ефективната конкуренция",се казва в становището на антимонополната комисия.

От там са на мнение също, че въз основа на извършената оценка може да се заключи, че планираната концентрация няма да доведе до създаване на господстващо положение, което значително да ограничи или възпрепятства ефективната конкуренция на анализираните пазари. "В хода на проучването нито един от анкетираните участници не изрази опасения за конкурентната среда след обединяването на двете банкови групи. С оглед на гореизложеното Комисията счита, че концентрацията следва да бъде разрешена без условия", пише още в официалния документ.

Комисията е установила, че ОББ и Пощенска няма да имат пазарен дял надвишаващ 25% в нито един от сегментите на банковия пазара. Данните в анализа на КЗК са към края на 2011 г. И според отчетите на двете банки в БНБ към края на септември 2012 г. общият им пазарен дял не надвишава 25%.

По размер на активите ще формират втора по големина банка с 15.3% дял, в банкиране на дребно - жилищни и потребителски кредити - 23.2%, в корпоративното кредитиране - 14.1% и в общо депозитите на фирми и домакинства - 16.6%.

Подкрепи Economic.bg