Обезщетяват лозарите

Заявления се приемат от 15 юни само в София, след предварително записване

Държавен фонд „Земеделие” започва от 15 юни прием на заявления за парично обезщетение за загуба на доход, вследствие прилагане на мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, съобщиха от фонда. Целта на обезщетението е да подпомогне производителите на грозде и ползватели на финансова помощ по мярката за периода от изкореняване на лозовото насаждение до момента, в който новозасаденото лозе започне да дава плод.

По този начин ще се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите и ще се осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.

Парично обезщетение ще се изплаща на бенефициенти получили финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” за дейност Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята, със или без смяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар.

Кандидатите трябва да са подали единно заявление за подпомагане и сключили договор с ДФ „Земеделие” – РА след 1 август 2009 г.

Размерът на обезщетението, както и сроковете за подаване на заявления за плащане и необходимите документи, са определени със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта и образецът на заявлението за парично обезщетение могат да бъдат изтеглени от www.dfz.bg, раздел „Селскостопански пазарни механизми” – сектор „Вино”.

Заявления се приемат само в Централното управление на РА – гр. София, ул. „Гусла” № 3, след предварително записване на телефони (+ 359) 2 8187 505, (+ 359) 2 81 87 513, (+ 359) 2 81 87 533, и тел. (+ 359) 2 81 87 514.

Коментари: 0