Община Септември избра строител за санирането на училищата

Договорът е с КОНСОРЦИУМ „ГСМ – СТРОЙКОМЕРС” гр. София, а срокът за изпълнение на строителните дейности е два месеца

260 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

На 23.05.2013 г. кметът на Община Септември Петър Бошев  подписа договор за строително-монтажни работи  с  КОНСОРЦИУМ „ГСМ – СТРОЙКОМЕРС” гр. София в изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013) по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010.

Проектът е под наименование „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации“, проект:  «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации, собственост на  община  Септември - СОУ „Христо Смирненски“, гр. Септември; СОУ „Христо Ботев” гр. Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с. Карабунар; ОДЗ „Червена шапчица” гр. Септември.

Срокът за изпълнение на строителните дейности е 2 (два) месеца. Общата стойност на СМР е 1 970 000,00 лв. без ДДС.

Подкрепи Economic.bg