Обвиниха "Енерго-про" в злоупотреба с господстващо положение

Поводът е решение на дружеството да спре тока на ВиК Добрич

88 ~ 2 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията обвини "Енерго–Про Продажби" за злоупотреба с господстващо положение на пазара с електрическа енергия.

Производството е образувано след сигнал страна на партията  „Свободен народ“. Проучването си КЗК е направила за поведението на „Енерго–Про Мрежи“АД, Варна и „Енерго–Про Продажби“АД. Поводът за проверката е спирането на електрозахранването на помпените станции на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Добрич през септември миналата година.

ВиК в Добрич заплащало вноски по споразумителните протоколи за разсрочено плащане, сключени с „Енерго - Про Продажби". Високият размер на задълженията на дружеството е свързан най – вече с невъзможност за погасяване на текущи задължения, но ВиК операторът предприема конкретни действия за разрешаване на проблема.

„Енерго - Про Продажби" АД е напълно запознато със затрудненията на предприятието и преди да премине към преустановяване на захранването, би следвало да вземе предвид факторите за забавените плащания, както и добросъвестността на клиента в опитите му да изпълни ангажиментите си, отчитат от антимонополната комисия.
"В конкретния случай и във връзка с високото обществено значение на услугите по водоснабдяване, господстващото предприятие не би следвало да използва крайна мярка каквато е преустановяването на електрозахранването, тъй като отношенията по изискване на незаплатени суми са гражданскоправни и могат да бъдат решени по съответния ред" гласи решението на КЗК.

Според заключението на комисията прекъсването на електрозахранването на „ВиК“- Добрич, макар и фактически осъществено от оператора на електроразпределителната мрежа, е резултат от едностранното поведение на „Енерго – Про Продажби“ АД. По този начин „ВиК“ -Добрич е лишено от възможността да предоставя услугите по снабдяване с питейна вода на населението на общината. Господстващото дружество препятства ВиК доставчика в извършване на търговската му дейност и ограничава предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на крайни потребители на територията на общината, които от своя страна са изрядни платци.

Определението не подлежи на обжалване. В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения.

Подкрепи Economic.bg