Одобриха проекти за 1.73 млн. лв. по програма "Рибарство"

Някои са за нарязване на скрап на стари кораби, други са за модернизиране на рибовъдни стопанства

Бенефициенти ще бъдат подпомогнати с общо 1,73 милиона лева проекти по програма „Рибарство”, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие”.

Три от предложенията са по мярка „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”. Те получават общо 27 хиляди лева.

Други четири проекта по мярка „Производствени инвестиции в аквакултурата" са финансирани с 1.545 млн. лева. Една фирма е подкрепена със 165 541 лв. за нарязване на кораб за скрап. И трите мерки се финансират от Европейския фонд за „Рибарство”.

Инвестиционните предложения са подадени и за ремонт на риболовни кораби и закупуване на оборудване, радионавигационни апаратури и системи за пожарогасене. Субсидията покрива до 40% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% - доплащане от държавния бюджет.

88 104 лв. ще получи мидена ферма за оборудване и увеличаване на капацитета. С 33 228 лв. ще бъде модернизирано рибовъдно стопанство. Друг бенефициент ще обнови садкова база за отглеждане на пъстърва в язовир Доспат.

Подпомогнат ще бъде и проект за отглеждане на риба в рециркулационни води в с. Баня, гр. Панагюрище. За целта са изплатени 187 860 лв. Одобрената субсидия по тази мярка покрива до 60 % от целия размер на инвестицията, от които 75% са европейски средства и 25% - доплащане от държавния бюджет.

Със 165 541 лв. ще бъде подпомогнат бенефициент за нарязване на риболовен кораб за скрап. Риболовният кораб „БЧ 5159” е с дължина 21.14 м. и тонаж 34.03 БТ. Безвъзмездната помощ покрива до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски и 15% държавни средства.

Коментари: 0