Още 780 000 лв. за щетите от труса

Решението е взето на извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

100 ~ 1 мин. четене

 

За преодоляване на последиците от земетресението през май на общините Перник и Радомир се отпускат над 780 000. Решение за това е взето на извънредно заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет под ръководството на вицепремиера Цветан Цветанов.

Комисията е предоставила общо 782 490 лв., от които 510 777 лв. за преодоляване на последиците от земетресението през май.

От тях 321 575 лв. са за възстановяване на 40 жилищни сгради в общините Перник и Радомир, 41 600 лв. за възстановяване сградата на Целодневната детска градина „Българче" в Перник. За укрепване сградата на синдикалния дом в града на областния управител на област Перник се предоставят 32 969 лв.

На Министерството на образованието и науката са отпуснати 114 633 лв. за възстановителни работи по сградите на ТПГ „Никола Вапцаров" - Радомир и на Първо помощно училище в София.

Комисията прие решение да не се предоставят средства за  отстраняване на леки вреди в размер до 2000 лв., когато не е засегната конструкцията на сградата и ремонтът може да се извърши със собствени средства или с потребителски кредит.

На заседанието беше представен проект за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на комисията, за облекчаване на процедурата за получаване и отчитане на възстановителната помощ за физически лица.

Подкрепи Economic.bg