От 100 лв. сметка за ток за ЧЕЗ остават 9.3 лв.

В България електроенергията струва 0.095 евро за киловатчас, а в Чехия е 0.15 евро, казва Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България

488 ~ 5 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Докладал, как ще коментирате създадената около ЧЕЗ и нейните клиенти атмосфера на недоверие? Оценихте ли какъв е проблемът - невярно отчитане, немарливо отношение към клиентите на изпълнително ниво, висока цена на електроенергията (бихте ли сравнили цената на тока в Чехия и други държави, където имате електроразпределителни дружества), други причини

Доверието на клиентите е много важно за нас и за работата ни на българския пазар. Затова вече осма година компаниите от групата на ЧЕЗ в България работят постоянно за подобряване на обслужването и услугата, която предоставяме. Всяка инвестиция, която правим, е насочена към спечелване на доверието на клиенти.

За съжаление през последния месец то се оказа разклатено. Вероятно не сме направили достатъчно, за да разясним на клиентите си очакваните по-високи сметки, да им обясним за какво плащат и как се формират цените.

Структурата на цената и нейният размер се определят всяка година от независимия държавен енергиен регулатор. Така че за високите сметки съществуват редица обективни фактори, които не зависят от ЧЕЗ и бяха повтаряни многократно. Факторите са увеличението на цената на електроенергията с близо 14% от 1 юли 2012 г., по-дългият период на отчитане през декември заради коледните и новогодишни празници, по-ниските температури през месеца в сравнение с ноември… Не на последно място бих отбелязал ниската енергийна ефективност.

Истинският проблем в България обаче не е във високата цена на тока, а в ниските доходи. Данните на Евростат от края на 2011 г. показват, че в България цената на електроенергията за бита е била най-ниската в ЕС - едва 0.095 евро за киловатчас, докато в Чехия тя е малко под 0.15 евро, а в Дания е била най-високата в общността - почти 0.30 евро за киловатчас. В България хората протестират и то справедливо срещу високите сметки, които гълтат голям процент от доходите на населението.

 

- Какви мерки предприехте за излизане от кризата във веригата компания-клиенти-държавни органи?

Първото нещо, което направихме, беше да застанем по-близо до нашите клиенти и да чуем техните проблеми. Незабавно организирахме срещи с протестиращите в Благоевград, Гоце Делчев и Сандански, отворихме мобилни приемни там. Гарантирахме, че всеки подаден сигнал или жалба за високи сметки ще бъде проверен и всяка установена неточност незабавно ще бъде коригирана. За удобство на потребителите дружеството удължи работното време на центровете за обслужване на клиенти в Западна България и предложи нови, по-гъвкави схеми, за разсрочване на плащанията, в случай, че проверките, които осъществяваме покажат, че сметките за електроенергия са точни. Искам да подчертая, че правим проверки не само по сигнали на клиенти, а и по наша преценка, когато установим значително завишаване на сметките.

Друг важен акцент в предприетите от дружеството мерки за излизане от кризата е стартирането на кампанията "Бъдете информирани". Чрез брошура към месечната сметка за електроенергия ЧЕЗ започна да разяснява на битовите си клиенти какво е съдържанието на фактурата. Оказва се, че не са много хората, които са информирани, че делът на ЧЕЗ в структурата на цената на електроенергията е малък и непрекъснато спада - от 13.28% през 2009 г. до 9.28% през 2012 г. Това означава, че при сметка за електроенергия от 100 лева, за ЧЕЗ сега остават 9.3 лв., които компанията използва за поддържане и модернизиране на мрежата и за подобряване на обслужването. Останалата част от сумата се разпределя между другите участници във веригата производство-пренос.

 

- Има ли проблеми в Закона за обществените поръчки, които ви пречат да управлявате ефективно дружеството?

Институциите, които са проверявали дейността на компаниите на ЧЕЗ в България, както и регулаторът, не констатираха сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки. Ние спазваме българските закони както са приети от Народното събрание на България. Важно е да се знае, че от стъпването ни на българския пазар до момента нито една от редовните регулаторни и данъчни проверки не е показала, че дружествата на ЧЕЗ в България ползват услуги на непазарни цени било осигурени вътрешно в групата, било от външен доставчик.

През последния месец сред хората се създаде усещането, че никой не контролира ЧЕЗ. В действителност е точно обратното. Дейността на нашите дружества подлежи на редовен контрол и регулация от различни държавни институции и органи. Например, "ЧЕЗ Разпределение България" е длъжно периодично да предоставя отчети за Търговския регистър, енергийния регулатор, а откакто дружеството стана публична компания - и на Комисията за финансов надзор.

 

- Бивш енергиен министър, от предишното правителство, обвини ЕРП-та, че вкарват разходите за поддържане на луксозни офиси, автомобили и високи заплати за висшия мениджмънт, като на базата на тези разходи се определят предложенията ви за ценови промени. Разходоориентирана ли е крайната цена на тока, както изисква методиката за ценообразуване?

Средствата, които ЧЕЗ може да отдели всяка година за инвестиции и заплати, се определят от ДКЕВР. Това означава, че за разлика от повечето големи компании, ние имаме своеобразен таван на разходите. Ето защо не можем да си позволим да харчим излишни пари за офиси и скъпи автомобили, каквито твърдения имаше. Всички инвестиционни разходи на дружеството са отразени във финансовите отчети на ЧЕЗ за съответната година.

Много е важно фактите да се представят обективно. Ето, например, ние наистина разполагаме в нашия автопарк с високопроходими автомобили. В тях обаче не се возят мениджърите, а нашите служители, които се занимават с поддръжка на електроразпределителната мрежа и отстраняване на аварии. Част от съоръженията на дружеството се намират на труднодостъпни места, до които се стига по неравен терен или изобщо липсва път. Ситуацията се усложнява още повече през зимата заради снежната покривка, паднали дървета и клони и т.н. Високопроходимата техника ни позволява да реагираме бързо при отстраняването на аварии.

 

- Какви са положителните и отрицателни практики, които съществуват в компанията-майка и дъщерните й дружества в други страни от ЕС?

През последните години "ЧЕЗ Груп" се превърна в един от лидерите на пазарите с електрическа енергия в Централна и Източна Европа. В основата на този успех са добрите бизнес практики, които компанията прилага в държавите, в които оперира.

С риск да се повторя, работата на компанията майка в условията на либерализиран пазар, какъвто е чешкият, може да бъде източник на много идеи и ценен опит както за "ЧЕЗ България", така и за всички останали енергийни компании в страната.

Чехия въведе бързо изискванията на ЕС за либерализация на пазара. Още през 2005 г., например, разпределението на електрическа енергия беше отделено от търговията. Новата структура на чешката електроенергетика създаде условия за силна конкуренция. Едно от положителните последствия от това е, че производителите на електроенергия са поставени под огромен натиск за повишаване на ефективността и подобряване на обслужването. В резултат на това технологичните загуби в Чехия са между два и три пъти по-ниски от тези в България, а чешките потребители пестят десетки милиони евро годишно.

Подкрепи Economic.bg