От 13 до 43 млрд. лв. инвестиции във ВиК сектора за 25 г.

Водни помощи при социално непоносима цена предвижда Националната стратегия за развитие на водния сектор до 2037 г.

84 ~ 2 мин. четене

Минимум 13 млрд. лв. трябва да бъдат инвестирани във ВиК сектора, 43 млрд. лв. е необходимият ресурс за привеждане на ВиК системата в европейските норми. Това предвижда Националната стратегия за развитие на водния сектор през следващите 25 години. Проектът бе приет на първо четене от Комисията по околната среда и водите с 8 гласа "за" и 4 гласа"против".

Дебатът в парламентарната комисия беше съсредоточен изключително върху ВиК сектора, който е в изключително тежко състояние и реформите в него не търпят отлагане.

В момента средните приходи от цени и такси за всички ВиК дружества са 600 млн.лв., а минималните разходи, нужни за сектора, възлизат на около 5 млрд.лв.

Установен е тревожен индикатор - отклонение в качеството на водата, което се дължи на липсата на пречиствателни станции и остаряла ВиК мрежа.

Преболадаващата част от мрежата е въведена в експлоатация преди 1980 г. и тръбите са етернитови . Има висока степен на корозия, загубите се дължат на физически течове и са около 60%. Само 61% от каналната мрежа е изградена и тя има висок процент на инфилтрация. Изградените пречиствателните станции се нуждаят от рехабилитация. Липсва съвместимост между канали, колектори и пречиствателни станции. Небоходима е  мобилизация на всички ресурси, като те се насочат към най-важните и необходими съоръжения, посочи зам.-министър Ивелина Василева.

Според заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев най-сериозният проблем е, че все повече български граждани имат проблеми с водоснабдяването. Над 300 000 души са засегнати тази година от различни форми на нарушено водоснабдяване - от пълен до частичен режим, липса на достатъчно налягане или липса на количество и качество.

Стратегията въвежда основополагащите принципи на Европейския съюз: "замърсителят плаща" при заустване на отпадни и замърсени води в природни източници и "ползователят плаща" за т.н.екосистемни водни услуги.

Затова в Стратегията за развитие на водния сектор в България е записано Министерството на социалната политика да подготви Методика за въвеждане на водна помощ по подобие на енергийните помощи за социално слабите домакинства.

Така, когато цената на ВиК услугите надскочи определената за даден район социално поносима цена, ще може веднага да се задейства механизмът за подпомагане на бедните, а не тепърва да се измисля, обясни министър Нона Караджова

За да не се разхищава вода, от догодина със Закона за водите ще бъде въведена двустепенна скала на таксата за водоползване. Тя ще бъде ниска до определено ниво на ползване, осигуряващо необходимите достатъчни нужди от вода на потребителя и по-висока над него.

Към 2037 г. трябва да се постигне европейското изискване -  ВиК секторът сам да заплаща всичките си разходи, включително за инвестиции.

Предстои разглеждане на Водната стратегия в Комисията по земеделие, Комисията по икономика и енергетика и Комисията по регионално развитие, след което ще бъде внесена за обсъждане и гласуване в зала, обясни Искра Михайлова, председател на Комисията по околна среда и води.

Едновременно с Водната стратегия бе разгледан и проектът за промени на Закона за водите в Комисията по регионално развитие. Националната стратегия като рамков документ да бъде обсъдена и гласувана преди закона, настоява Михайлова.

Подкрепи Economic.bg