ПИБ увеличава капитала със 100 млн. лв.

Очаква се акционерите да овластят Управителния съвет да издаде новите книжа

Публичната Първа инвестиционна банка АД (ПИБ) може да увеличи капитала си със 100 млн. лв. в следващите 5 години. Това показва публикувана чрез фондовата борса покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което е насрочено за 20 декември.

Единствената точка, която ще бъде подложена на гласуване е "Приемане на промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД". Измененията, които се предлагат са свързани именно с увеличението на капитала, който може да нарасне до 210 млн. лв. в следващите 5 години чрез издаване на нови акции. Очаква се на 20 декември Управителният съвет на банката да бъде овластен от акционерите да извърши увеличението на капитала. Към момента ПИБ има емитирани 110 млн. акции с номинал 1 лв.

Днес на фондовата борса бяха сключени 13 сделки с книжата на ПИБ, в които бяха прехвърлени 4525 лота. Цената на затваряне се понижи с 4.47% до 1.452 лв. за акция.

Коментари: 0