Пазарите допускат отрицателни лихви

Българските търговци са добре информирани, казва главният дилър на „Булброкърс“ Кирил Гарчев, който говори пред Economic.bg за влиянието на централните банки върху валутните пазари, Bitcoin и FOREX в България

Снимка: Личен архив

Автор: Стилиян Гребеничарски

Г-н Гарчев, дълго време се говори за смяна в курса на централните банки. Очаквате ли скоро да има промяна в лихвените равнища и какъв ще бъде ефектът им върху валутните пазари?

- Централните банки са детерминиращ фактор за поведението на валутните пазари. В момента най-интересни са действията на Европейската централна банка (ЕЦБ) от една страна и Федералния резерв от друга. На последното си заседание Марио Драги и европейските централни банкери направиха много силен ангажимент по отношение конкретни бъдещи действия дори за следващото си заседание - в началото на юни. В този смисъл пазарът е настроен за редукция не само на така наречената refi (по рефинансиране б.а.) лихва, но и на депозитната, която за първи път може да стане отрицателна.

Интересен е начинът, по който ЕЦБ проведе последната си пресконференция и сякаш между другото споменатото понижение на лихвите ги постави в трудна ситуация, защото пазарът в момента оценява вероятността за редукция още на следващото заседание като много висока. По този начин, те евентуално не предприемайки такива действия, биха меко казано разочаровали пазарите, което би довело до буквално изстрелване на еврото в посока нагоре. Това е една от причините еврото да стои като цяло „тежко” на пазара и очакванията са то да поевтинее.

На другия полюс е Bank of England, а самият паунд продължава да бъде една от най-добре представящите се основни валути. Това е така не само поради добрата позиция на икономиката, но и поради ориентацията на централната банка на Великобритания да бъде една от първите, които ще преминат към повишение на лихвените проценти в настоящия икономически цикъл. От тази гледна точка късите евро и дългите паунди изглеждат много атрактивни в очите на значителна част от играчите.

С други думи котировките в момента вече включват тези бъдещи действия?

- Разбира се. Между другото, изключвайки влиянието на централната банка като фактор, еврото дори би трябвало да бъде на по-високи нива в момента, тъй като Еврозоната има значителен излишък по текущата сметка. Нещо повече, самата централна банка, ангажирайки се да подкрепя местните пазари, в следствие дълговата криза, привлича значителен портфейлен капитал.

Инвестиции извън Еврозоната се насочват към държавните ценни книжа и дълговите инструменти на т.н. „периферна Европа”, която предлага все още добра доходност при адекватно ниво на риск. Портфейлните инвестиции и излишъкът по текущата сметка подкрепят еврото и това, което го задържа на текущите нива, а не на по-високи е всъщност заявката на ЕЦБ да намали под някаква форма лихвите.

Какво влияние могат да окажат решенията на големите централни банки върху т.н. валути убежища и какви са перспективите пред тях?

- Двете емблематични валути убежища са швейцарският франк и японската йена. Швейцарският франк все още, когато има периоди на бягство от риск, привлича значителен интерес и масово глобалните инвеститори буквално търсят убежище, купувайки франкове. Като такъв геополитически риск може да се разглежда и ситуацията в Украйна.

В противовес на тази тенденция стои Националната банка на Швейцария (SNB), която има поставен под на ниво 1,20 франка за евро и потенциалът франкът да го пробие клони към нула. Изключвайки един теоретичен геополитически катаклизъм, какъвто би бил конфликт НАТО - Русия, швейцарската валута ще остане около настоящите си нива. Самата SNB казва, че франкът към момента е подценен в порядъка на 13-14%, спрямо това, което тя определя като справедлива стойност.

Имат ли други валути потенциал да станат такива убежища?

- Бидейки валута-убежище, трябва самата страна да има много специфични характеристики. Подобна валута е и йената, която също в периоди на стрес за финансовите пазари или стрес от геополитическа гледна точка привлича портфейлен капитал. Може да се види, че кросовете на йената корелират тясно, когато фондовите пазари губят позиции.

В тези случаи инвеститорите изтеглят капитал от рискови активи и го влагат в дълга йена, независимо под каква форма. Потенциалът там за силно поскъпване изглежда ограничен, както фундаментално, така и като стремеж на Централната банка и правителството йената да поевтинява. Там се правят усилия страната чрез монетарна политика да се бори с дефлацията и да стимулира икономиката, което води неизбежно до обезценка на валутата.

Дали все още има ниша за развитие на биткойн и други частни пари?

- Биткойнът е просто най-популярната от т.н. псевдо валути, крипто валути или дигитални валути. Той е изключително интересен феномен, но за да се превърне дългосрочно в нещо повече от чисто спекулативен експеримент е необходим много продължителен процес самата дигитална валута да бъде приета в международен план, на първо място като средство за разплащане. След това тя трябва да се възприеме и като средство за запазване на стойността. Тези два признака са най-важните за да бъде определен като нещо, което носи характеристиките на валута. Биткойнът изпълнява до голяма степен първата функция, тъй като има система за разплащане.

Много ритейлъри и институции приемат самата валута като средство за разплащане. Като средство за запазване на стойност, т.е. нещо, което в продължителен период от време може да носи спестявания или инвестиции, в тази си форма биткойнът е силно уязвим. Към момента изглежда по-скоро като спекулативен експеримент, защото под него няма фундаментална стойност. Единствената идея, поради която можем да инвестираме или държим биткойни е, че другите биха разпознали това като нещо позитивно и евентуално, в един по-късен етап да можем да продадем нашите биткойни, т.е. на чисто психологическа основа.

Поради това и той се разглежда с характеристиката на една класическа Понци схема - трябва да има повече желаещи да го притежават за да реализираме някаква доходност. За да получи фундаментална стойност, той най-малкото трябва да бъде широко възприет - търговските банки да започнат да предлагат депозити и кредити и т.н. В момента интересът на официалните институции е насочен в две основни направления. Първото е могат ли биткойни да се използват за финансиране на терористични организации и какви са средствата да се предотврати това. Второто е дали е възможно виртуалната валута да се използва за пране на пари.

С други думи, институционалният интерес е по-скоро към рисковата страна, отколкото към това дали има голям дългосрочен потенциал да измести някоя от големите основни валути. 

FOREX става все по-достъпен през последните години. Какви са тенденциите в България?

- Може да се каже, че ритейл пазарът в България е по-добре развит от средното ниво за Европа от гледна точка на институции, които оперират на самия пазар, а и от гледна точка нивото на клиентите. Българските клиенти са достатъчно добре информирани, не само по отношение динамиката на пазара, но и като обслужване, което да изискват от нас като доставчици на тези услуги. В този смисъл българският пазар, особено спрямо съседните страни, включително Румъния и Гърция, е много по-добре развит.

По Ваши наблюдения, много ли са българите, които могат да формират основните си доходи от валутна търговия?

- Много не бих казал, но разбира се, има такива хора. В никакъв случай относителният им брой не е по-малък от средното за Европа ниво.

Коментари: 0