Печалбата на Райфайзен намалява с 25% до 725 млн. евро

Активите на РБИ в края на миналата година се свиха до 136.1 млрд. евро

3623 ~ 2 мин. четене

Австрийската група Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчете спад от 25% до 725 млн. евро. на консолидираната си печалба за миналата година, съобщиха от банката. През 2011 г. положителният резултат беше 968 млн. евро, припомнят от РБИ, която е едноличен собствени на Райфайзенбанк България. "Макар този резултат да е с една четвърт по-нисък от постигнатото през 2011 г., все пак ни нарежда доста пред всички останали банки в Австрия. Постигнахме го през поредна година на предизвикателна икономическа среда и въпреки значителното увеличение на капиталовата ни адекватност на основния капитал от първи ред, както и плащането на значителни банкови данъци", каза Херберт Степич, главен изпълнителен директор на РБИ.

Резултатът на банката преди данъци намалява с 24.9% до 1.03 млрд. евро. Печалбата на акция се свива до 2.70 евро, а през 2011 г. беше 3.95 евро за акция.

Нетният лихвен приход се понижава с 5.3% на годишна база и за миналата година е 3.47 млрд. евро, докато през 2011 г. възлизаше на 3.67 млрд. евро. Оперативните приходи (без търговската репутация) отчитат 6.1% спад до 5.14 млрд. евро.

Активите на РБИ в края на миналата година се свиха до 136.1 млрд. евро, което е годишен спад от 7%, или 10.9 млрд. евро. Кредитите  за клиенти отчетоха ръст от 2%, което се дължи на консолидацията на Полбанк. Въпреки ефекта от Полбанк, депозитите от клиенти останаха непроменени на годишна база заради спада на влоговете от корпоративни клиенти.

Съотношението кредити спрямо депозити се повиши с 4 процентни пункта спрямо края на 2011 г. и достигна 126%. Необслужваните заеми нарастват до 9.8%, или с 1.2 процентни пункта спрямо края на 2011 г.

Подкрепи Economic.bg