Пет български университета се сдобиват с дигитални библиотеки

Проектът за дигитализиране на книги от хартиен носител е финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма ”Регионално развитие”

Пет български университета внедриха системи за изграждане на електронни библиотеки в рамките на проект, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма "Регионално развитие". Според българския офис на компанията Xerox, която е основен съучастник в реализацията, това е най-мащабният проект за дигитализиране на книги от хартиен носител не само в страната, но и на Балканите.

Според официалната информация основните цели на проекта са били да се постигне по-ефективно управление на неизчерпаемия книжен фонд, да се улесни достъпа на студенти и преподаватели до академична литература и да се намалят значително директните разходи на библиотеките. Решенията са внедрени от дългогодишните партньори на Xerox – Колбис и Лирекс БГ. Колбис е инсталирала технологията в софийските Химикотехнологичен и металургичен университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Университет по архитектура, строителство и геодезия. Лирекс БГ осъществява проектите във варненските Икономически университет и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов". А както се досещате ,системите за цифрови библиотеки са базирани на технологична платформа, разработена от Xerox.

Според данните от Xerox, библиотеките на изброените университети разполагат с общ Фонд "Книги" от над 680 000 заглавия и Фонд "Периодика" - с повече от 230 000 заглавия. В това число са редки екземпляри, уникални документи, скици, специализирана литература, множество списания, книги и експертни научни обзори, научни изследвания и проекти, учебни помагала, свързани с преподавателската дейност и др. С годините тази безценна книжнина се увеличава прогресивно и пред библиотеките стои предизвикателството тя да бъде съхранявана, организирана и читателите да получат лесен достъп до нея. Решението на Xerox помага на университетските библиотеки да променят статуквото и да изградят нова методология за съхранение на академичната памет чрез преобразуване на наличния книжен фонд в дигитална библиотека.

Така от началото на академичната учебна година всеки университет предлага на своите студенти и преподаватели възможността за ползване на дигитално съдържание, което непрекъснато се увеличава. Внедрената технология позволява цифровизирането на близо 500 000 книги в рамките на пет годишен период. Включените в проекта университети представляват 10% от всички висши учебни заведения в страната, като добавянето на нови университети би довело до изграждането на огромна дигитална среда за споделяне на информация сред академичната общност в страната, отбелязват от Xerox, след което предлагат и още няколко технически подробности за решението.

Преобразуването на наличния книжен фонд в дигитален се извършва от високоскоростен, автоматизиран скенер за книги. Той използва редица патентовани технологии и гарантира минимална възможност за повреда на книжното тяло. Устройството представлява V-образен скенер с вакуумно прелистване и автоматични корекции за качество на изображението, в това число възможности за ретуш и разпознаване на символи (OCR).

Високите технологии, внедрени в устройствата от серията KABIS, позволяват сканирането на до 3000 страници на час чрез камери с резолюция над 21 мегапиксела, което създава предпоставки за цифровизирането на огромен обем от наличния книжен фонд, според Xerox.

Новата система изцяло променя конвенционалния път, по който читателите достигат до търсената информация. В проектите се ползват вече наличните в библиотеките системи за електронен каталог, които с помощта на новите технологии на Xerox се превръщат в пълноценни дигитални библиотеки, достъпни през уеб портал. Така абонатите на библиотеката получават достъп до книжния фонд, дори през своя персонален компютър, в удобно за тях време.

Библиотеките, в които са интегрирани системи на Xerox за създаване на цифров библиотечен фонд, използват един и същи програмен и апаратен модел. Това дава възможност те да синхронизират и да споделят издания помежду си. Обединявайки своите електронни фондове, библиотеките могат да предложат на своите читатели още по-богат информационен ресурс.

Според компанията, дигиталната библиотека намалява и разходите тъй като вместо 3 или 4 бройки от всяка книга, позволява закупуване на единични екземпляри от всяко заглавие, които да бъдат дигитализирани, както и директното въвеждане на електронни книги. Така оригиналите се предоставят само при необходимост и по-ценните от тях са защитени от амортизация.

Коментари: 0