Плажовете със спасители от 1 юли до 30 септември

В сега действащата нормативна уредба липсва фиксиран период от време за осъществяването на тези дейности

72 ~ 1 мин. четене

От 1 юни до 30 септември концесионерите и наемателите на плажове трябва да осигуряват дейностите по водното спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване на морските плажове.

Това реши кабинетът, променяйки наредбите за категоризиране на плажовете и за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. В сега действащата нормативна уредба липсва фиксиран период от време за осъществяването на тези дейности.

Целта на измененията е максимално обезопасяване на морските плажове с оглед опазване живота и здравето на посетителите и по-дългосрочното и пълноценно използване на плажовете като рекреационен ресурс.

Подкрепи Economic.bg