Подобряват енергийната ефективност в училищата

В проекта, финансиран по ОП „Регионално развитие”, участват 9 школа

Зам.-кметът на София Ирина Савина ще участва в представянето на проект за енергийна ефективност в 9 училища

Проект за енергийна ефективност в 9 училища ще бъде представен от зам.-кмета на София Ирина Савина. Безвъзмездната финансова помощ е по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Договорът е сключен между Столична община и МРРБ.

В проекта участват училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно Село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци”.

Коментари: 0