Пощенска с 55% ръст на факторинг бизнеса

Очакванията са за увеличение на обема сделки и през 2013 г.

180 ~ 2 мин. четене

През миналата 2012 г. шестата по големина на активите банка на българския пазар - Пощенска банка е отчела ръст от 55% на годишна база на факторинг бизнеса, съобщават от финансовата институция. Финансовата институция е успяла да привлече както нови клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти.

"През последните години динамиката на възходящо развитие на финансиране чрез факторинг се дължи на няколко фактора. Този тип бизнес е предпочитан от банките като по-ниско рисков в сравнение със стандартното оборотно финансиране. Друг катализатор е тенденцията за увеличаване на отложеното плащане на стоки и услуги в България и по света, както и междуфирмената задлъжнялост у нас", коментира Николай Стоянов, началник отдел "Корпоративно транзакционно банкиране" в Пощенска банка.

Според него факторингът в България ще продължи да се развива успешно и през 2013 г. "Очакваме ръст на пазара от поне 20-25%, въпреки че е трудно да се направят точни прогнози, преди да имаме информация за общите пазарните обеми, достигнати през 2012 г. Нашите анализи сочат, че растежът ще дойде от прогнозираното увеличение на българския експорт, както и от факта, че факторингът в България е едва около 2% от БВП на страната за разлика от развитите европейски страни, където е 5-6%. Освен в традиционните сектори за този тип бизнес - бързооборотни стоки, горива и метали, факторингът ще намери по-широко приложение и в други индустрии като фармацевтичната и химическата и в износа на селскостопанска продукция", добавя Стоянов.

По прогнози на финансовата институция годишният обем на факторинг бизнеса за 2012 г. е близо 1.4 - 1.5 млрд. евро, което се равнява на 30-35% ръст спрямо 2011 г. В България все още няма официална статистика, която да отчита обема на този пазар и броя на факторинг сделките.

Подкрепи Economic.bg