Потребителите са настроени за тежки 12 месеца

Очакванията на хората са за повече безработица и влошаване на финансовото състояние на домакинствата

188 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общият показател на потребителското доверие в икономиката намалява. Това показват данните на националния статистически институт (НСИ) за наблюдението на потребителите през юли 2013 г. Понижението на индекса, следящ настроенията на хората, намалява с 2.1 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца. Ниското доверие се наблюдава както в Градовете (-1.5 пункта), така и в селата (-4 пункта).

Наблюденията на НСИ показват, че страхът от безработица през следващите 12 месеца се увеличава. Преобладаващите предвиждания са, че ще има съкращаване на персонал през този период, като според населението в градовете то ще бъде с по-високо темпо.

Като цяло мнението на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващата една година са по-песимистични спрямо предходното наблюдение.

В сравнение с април се наблюдава намаление на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, но очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-неблагоприятни.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-умерени в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, в резултат на което балансовият показател се понижава с 11.1 пункта. Инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца са също по-слабо изразени.

През юли по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с предходното наблюдение.

Последната анкета отчита леко подобрение (от 2.8 пункта) на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-благоприятни.


Подкрепи Economic.bg