Потребителите ще плащат и присъединяването към ВиК мрежата

Всички ще плащаме тръбите, собствениците на сгради само монтажа

3881 ~ 1 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Цената за присъединяване на нови сгради и обекти към ВиК мрежата вече ще включва само работните надници, за изграждане на връзката. Това предвиждат Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за формиране на цената за  присъединяване от водните компании.

Необходимите разходи за материали, механизация и транспорт, свързани с дейността по присъединяване на потребителите към водоснабдителните и канализационните системи, се извършват от и за сметка на ВиК оператора и се планират и отчитат като инвестиции. Тези разходи не са елемент от цените за присъединяване на потребителите към водоснабдителните и канализационните системи.

Проектът беше обсъден на открито заседание на  ДКЕВР, което бе ръководено за последен път от Ангел Семерджиев.

"Философията на водния регулатор е несправедлива", заявиха ВиК фирмите. Според тях вместо даден собственик на хотел или мол да плати  пълната цена за разходите по присъединяването на сградите към мрежата, по-голямата част от тях ще бъдат поети от всички потребители. "Всички инвестиции на дружеството се включват в цената на ВиК услугата", коментира Илко Илиев от ВиК Видин, което има над 50 присъединени сгради през 2012 г.

 Новите указания могат да влошат финансовото състояние на някои губещи дружества и да ги доведат до фалит, предупреди шефът на ВиК Варна.

Подкрепи Economic.bg