Потребителското доверие расте през януари

Населението очаква благоприятни промени във финансовото състояние

144 ~ 1 мин. четене

Потребителското доверие в България през януари се повишава, сочат данните наблюдението на потребителите, което се провежда от Националния статистически институт (НСИ). През януари 2013 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.3 пункта спрямо равнището си от октомври 2012 г. От НСИ обясняват тази тенденция с повишено на доверието сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

Подобрява се общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната. Подобряват се очакванията на градското население за икономика през следващите 12 месеца - показателят се повишава с 4.7 пункта. По-благоприятни в сравнение с октомври 2012 г. са оценките и очакванията на потребителите относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Потребителите продължават да считат, че през последната година потребителските цени са се повишили. По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, но очакванията им са за известно подобрение на икономическите условия за спестяване през следващата година.

Подкрепи Economic.bg