Правителството ще разгледа бюджета на НЗОК

По отчет приходите и трансферите за годината са в размер на 2.683 млрд. лв. или 101.5% спрямо уточнения план по Закона за бюджета на НЗОК

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерски съвет ще разгледа и приеме отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2012 г. Това ще стане на редовното правителствено заседание, което ще се проведе днес.  Така ще се изпълни законовото изискване на управителя на НЗОК да внесе чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените от Надзорния съвет годишни отчети, които да се разгледат от Народното събрание.

По отчет приходите и трансферите за годината са в размер на 2.683 млрд. лв. или 101.5% спрямо уточнения план по Закона за бюджета на НЗОК.

Размерът на разходите и трансферите по отчета възлиза на 2.600 млрд. лв., което представлява 98.4% спрямо уточнения план по Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г


Коментари: 0